Amanuens som infosöklärare till Juridiska fakultetens bibliotek

Amanuens som infosöklärare till Juridiska fakultetens bibliotek

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska fakultetens bibliotek är en del av biblioteksverksamheten vid Lunds universitet.

Biblioteket är ett av Nordens största juridiska bibliotek och är väl integrerat i Juridiska fakultetens forsknings- och utbildningsprocesser. Vi förser fakultetens forskare, lärare och studenter med ämnesanpassat biblioteksstöd, och tillhandahåller även service till Lunds universitet och till allmänheten. 

Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet består av Universitetsbiblioteket (UB) och åtta fakultetsbibliotek. Biblioteken och dess medarbetare samverkar och samarbetar kring utvecklings- och strategiska frågor, infrastruktur och expertområden.

För mer information om Juridiska fakultetens biblioteks se:

https://www.jur.lu.se/#!bibliotek

Juridiska fakultetens bibliotek söker två amanuenser för arbete som infosöklärare, med tilltänkt start i början av december. 

Kravprofil 

Enligt 5 kap 10 § HF kan bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anställas som amanuens. 

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor. 

Med en anställning som amanuens får du som student möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin. 

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter 

Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen. 

Infosöklärarna är en grupp med 3-4 studenter som håller genomgångar av databaser och andra informationsresureser efter behov för sina medstudenter på Juristprogrammet. Ni har ett eget kontor i biblioteket och samarbetar med bibliotekarierna kring innehåll och planering. 

Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar: 

- Genomgång av juridiska databaser
- Informationssökning
- Ta fram manus
- Genomföra undervisning
- Sammanställa utvärderingar

Kvalifikationer 

Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- och avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen. 

Krav för anställningen är att du:

- Ska vara student på juristprogrammet i Lund samt ligga i fas med dina studier. Vi söker i första hand dig som går termin 2, 3 eller 4
- Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Arbetsbelastningen varierar över terminerna och det är viktigt att du som infosöklärare har förmåga att planera ditt arbete självständigt och med god framförhållning. 

Meriterande för anställningen:

- Erfarenhet av undervisning
- God kännedom om juridiska informationsresurser
- Goda program- och datorkunskaper

Det är också önskvärt att du är kvalitetsmedveten och noggrann. Stort vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. 

Villkor 

Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2023-12-01 till 2024-06-02 och avser omfattning på 12 % av heltid. 

Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§. 

Anställningen omfattas av https://www.hr-webben.lu.se/sites/hr-webben.lu.se/files/arbetstidsavtal-120229-saco-larare.pdf

Så här söker du

Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Du behöver även bifoga utdrag från Ladok som intygar din behörighet. 

Välkommen med din ansökan! 

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Prefekt Per Nilsén
+46462221042
Professor Ulf Linderfalk
+462221234
Per Nilsén
+46462221042
Per Nilsén / Prefekt
+46462221042
Helena Josefsson, kanslichef
+46462221095, helena.josefsson@jur.lu.se
Ulf Maunsbach, docent i internationell privaträtt
+46462221039, ulf.maunsbach@jur.lu.se
Henrik Wenander, studierektor
+46462221113, henrik.wenander@jur.lu.se
Per Nilsén, prefekt
+46462221042
Ulf Linderfalk, professor
+462221234
Eva Jönsson
+46462221004

Sammanfattning

Besöksadress

Lilla Gråbrödersgatan 4
None

Postadress

Lilla Gråbrödersgatan 4
Lund, 22222

Liknande jobb


Forskare vid ekonomisk historiska inst, 20%

Forskare vid ekonomisk historiska inst, 20%

7 december 2023

Researcher in Mathematics

Researcher in Mathematics

7 december 2023

7 december 2023