Analytiker till Tillväxtanalys i Stockholm vikariat 12 månader

Analytiker till Tillväxtanalys i Stockholm vikariat 12 månader

Arbetsbeskrivning

Välkommen till oss och ett spännande arbete! Vi är en myndighet med uppdrag att bygga kunskap som ska användas för att effektivisera, ompröva och utveckla svensk tillväxtpolitik. Vår kunskap riktar sig i huvudsak till representanter för regeringen och dess myndigheter med uppdrag inom tillväxtpolitiken. Tre ord som vägleder det vi gör är integritet, kvalitet och relevans.
Viktiga tillgångar i vårt arbete är sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå. Myndighetens drygt 40 medarbetare finns på huvudkontoret i Östersund och på vårt centralt placerade kontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs i fyra avdelningar med personal stationerad på båda orterna. Arbetet innebär resor, mest inom landet men även internationellt.
ARBETSUPPGIFTER
Din arbetsplats är vid avdelningen för Infrastruktur och investeringar. Avdelningen genomför analyser och utvärderingar om statens roll och insatser inom området. Avdelningen fokuserar främst på frågor om näringslivets ramvillkor och offentliga främjandesystem. Exempel på områden som studerats är företagens kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, branschspecifika skattelättnader, utländska direktinvesteringar och agglomerationsekonomi. Frågor med juridisk koppling förekommer också. Avdelningen ansvarar även för myndighetens riskkapitalstatistik och databasen över statligt stöd till näringslivet samt att det regionala perspektivet integreras i Tillväxtanalys arbete som helhet.
Som analytiker är din huvudsakliga arbetsuppgift att tillsammans med kollegor producera och presentera kunskapsunderlag som kan hjälpa beslutsfattare inom tillväxtpolitiken med att utveckla, ompröva och effektivisera politiken. Arbetet kan innebära sammanställning av befintlig kunskap på ett systematiskt och vetenskapligt sätt eller framtagande av ny kunskap genom analyser och utvärderingar. Tillväxtanalys arbetsspråk är i huvudsak svenska.
En viktig uppgift är att bevaka utvecklingen av och lära dig nya metoder för att analysera och utvärdera tillväxtpolitik. Du kan eventuellt även få möjlighet att arbeta med metodutveckling.
Du bidrar till avdelningens omvärldsbevakning genom att identifiera viktiga tillväxtpolitiska frågeställningar att belysa. Du bidrar till att sprida kunskapen som finns i de kunskapsunderlag som du har varit med och producerat.


KVALIFIKATIONER
- Vi söker dig som har en akademisk utbildning med samhällsvetenskaplig inriktning
- Du har arbetslivserfarenhet av kvalificerat analys/utredningsarbete inom avdelningens ansvarsområden
- God erfarenhet och förmåga att arbeta i, eller leda, projektgrupper.
- God förmåga att tillämpa kvantitativa eller kvalitativa analys-, statistik- och utvärderingsmetoder samt förstå, använda och förmedla forskningsresultat.
- Erfarenhet av att arbeta med statsstödsrapportering
Meriterande
- Erfarenhet från statlig verksamhet
- Erfarenhet av arbete med kompetensförsörjningsfrågor
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet


ÖVRIGT
Referensnummer: 2020/164

Tillväxtanalys tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

För att skapa bra förutsättningar för en objektiv och kvalitetssäkrad urvalsprocess ser vi helst att du söker jobbet genom länken i denna annons. Dina uppgifter i ansökan är inte synbara för någon annan än den arbetsgivare som ansökan är riktad till, om du inte själv väljer att visa den. Efter att du har gjort en ansökan i Offentliga Jobb kan du logga in till din ansökan och uppdatera CV eller ändra i det personliga brevet och söka andra jobb inom Tillväxtanalys eller hos andra organisationer som är anslutna till Offentliga Jobb.

Vi har gjort mediaval i denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare inom nationella statsbidrag (vikariat)

Handläggare inom nationella statsbidrag (vikariat)

16 januari 2021

Handläggare inom nationella statsbidrag

Handläggare inom nationella statsbidrag

16 januari 2021

15 januari 2021