Antonskolan söker skolbibliotekarie

Antonskolan söker skolbibliotekarie

Arbetsbeskrivning

Skolbibliotekarie Antonskolan
Anton Utbildning driver två grundskolor i Kristianstad med årskurserna F-9; Antonskolan Blekedamm och Antonskolan Österäng. I Anton Utbildning brinner vi för att jobba utifrån en tydlig värdegrund och vi tror på att bygga trygga miljöer, med trygga vuxna, för våra elever. Antonskolan har en internationell profil som innebär att vi fokuserar på olika sätt andra länder och kulturer för att få en större förståelse för varandra och att vi lever tillsammans i en global värld. För mer information kring våra skolor, se www.antonutbildning.se.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Vi söker dig med hjärta, engagemang och som brinner för värdegrundsfrågor.
Vi söker dig som är skolbibliotekarie och som vill ha en utmaning inom ett spännande projekt som handlar om att stärka likvärdigheten för våra elever i och genom våra skolbibliotek. Förstärkningen av en skolbibliotekarie syftar till att komplettera våra ansvariga pedagogers arbete i våra befintliga skolbibliotek. Detta ingår i ett projekt som heter “Likvärdig skola” som initierats av Skolverket och som Anton Utbildning har fått avsatta pengar för. Du behöver vara driven och inspirerad av att jobba i projektform med syfte att göra skillnad i ökad måluppfyllelse för våra elever. Du kommer i detta uppdrag få möjlighet att jobba självständigt, men också i nära samarbete med skolledning och ansvariga pedagoger, för skolbiblioteken och IKT, på båda våra skolor.
I uppdraget som skolbibliotekarie hos oss arbetar du för att inspirera till läsning hos våra elever. Du arbetar strategiskt och medvetet för att våra elever ska nå högre måluppfyllelse. Det gör du genom att både leda och delta i pedagogiska aktiviteter i biblioteket likväl som ute i våra klassrum. Du arbetar strukturerat och kollegialt med läsning (ex läsgrupper), litteraturförmedling, språkutveckling, digitalisering, informationssökning och källkritik. På så sätt kompletterar du våra lärares ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens. Du kommer vara delaktig i projekt kopplade till läsning, studieteknik och digital kompetens.
Utöver ovan beskrivet så ingår följande arbetsuppgifter i uppdraget på skolan:
• Inköp, gallring, utlåning och medieplanering.
• Stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
• Deltagande/drivande av projekt.
• Undervisning i informationssökning/-hantering och källkritik.
• Organisera olika former av aktiviteter.
• Arbeta för digital och traditionell läsförståelse
Kvalifikationer:
Vi söker dig med högskoleexamen som bibliotekarie (180hp) alternativt en kandidatexamen (180hp) varav 90hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som skolbibliotekarie och med IKT.
Du har en god digital kompetens och hög medie- och informationskunnighet. Vidare har du kännedom om kompensatoriska hjälpmedel och deras funktion sett till att förvärva och bibehålla kunskap.
Som person har du lätt för att skapa goda och hållbara relationer och är pedagogisk i ditt sätt gentemot andra. Du är nyfiken och kreativ och har förmåga att utveckla ditt arbete men även hitta nya arbetssätt för att nå eleverna.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Antonskolan Österäng & Blekedamm
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 april 2021
  • Ansök senast: 1 maj 2021

Postadress

Sjövägen 27 alt Lasarettsboulevarden 24
KRISTIANSTAD, 29145

Liknande jobb


Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

27 mars 2023

Bibliotekarie

Bibliotekarie

17 mars 2023

22 mars 2023

Skolbibliotekarie / School Librarian

Skolbibliotekarie / School Librarian

14 mars 2023