Är du den rektor vi söker? Välkommen till Enskede Gårds förskolor.

Är du den rektor vi söker? Välkommen till Enskede Gårds förskolor.

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 14 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi strävar hela tiden efter att Enskede Årsta Vantör ska vara ett stadsdelsområde för alla. Våra fokusområden är: Attraktiv arbetsgivare, jämställdhet och bemötande.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.Vi erbjuder dig även

- En kompetent ledningsgrupp med engagemang för utveckling och fokus på att erbjuda barnen utbildning med hög kvalité.

- Ett stimulerande arbete i en miljö som välkomnar förändring och utveckling.
- Ett arbetsklimat som präglas av humor och prestigelöshet där alla stöttar varandra och delar med sig av sina erfarenheter.
- En stödenhet med specialpedagoger och språkpedagog.
- Goda möjligheter till kompetensutveckling.

Då nuvarande rektor går i pension, söker vi en ny rektor till Enskede Gårds förskolor.

Uppdraget som rektor

Som rektor ansvarar du för personal-, budget-, arbetsmiljö-, lokal- och verksamhetsfrågor. Du leder och fördelar arbetet och har ett övergripande ansvar för att förskolornas utbildning utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen och inom givna budgetramar. I organisationen finns tre biträdande rektorer, som tillsammans med dig utgör enhetens ledningsgrupp samt en samordnare. Du får ett gediget stöd från centrala stödfunktioner inom avdelningen där du som rektor har ett nära samarbete med HR, controller, stödteam och övriga funktioner.

Du ingår även i avdelningens ledningsgrupp bestående av avdelningschef, biträdande avdelningschef samt stadsdelsområdets rektorer från totalt 11 enheter. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för att utveckla utbildningen. Fokus i Enskede-Årsta-Vantör är att skapa likvärdiga förskolor utifrån skollag och läroplan.

Kvalifikationer

Till den här rollen söker vi dig som har:

- pedagogisk högskoleexamen
- flerårig aktuell chefs- och ledarerfarenhet av personal-, budget-, kvalitets- och lokalansvar i förskola
- goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
- goda datorkunskaper med stor vana att arbeta i flertalet system

Det är meriterande om du har:

- slutfört eller pågående rektorsprogram
- erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
- erfarenhet eller intresse för jämställdhets-, mångfalds- och bemötandefrågor

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vid följande kompetenser:

Du har ett stort engagemang för ditt uppdrag och mycket god förmåga att engagera andra och inspirera till arbetsglädje. För dig är ett aktivt medarbetarskap nyckeln till framgång. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och samverkar på ett förtroendefullt sätt med barn, vårdnadshavare, medarbetare och ledning. Att vara mål- och kvalitetsorienterad och att driva ditt arbete framåt med stort fokus på kvalité är en självklarhet för dig. Du stimuleras av att arbeta i en organisation som växer och utvecklas. Vidare är du lösningsorienterad, uthållig och flexibel. Du är tydlig och strukturerad och har förmåga att snabbt bilda dig en helhetssyn och utifrån det kunna fatta beslut. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.

Välkommen till Enskede Gårds förskolor

Enheten består av åtta förskolor: Enskede Gård, Bägersta Gård, Plantan, Sportstugan, Terrassen, Blå Kullen, Gullmyran och Jösse. Det är 26 avdelningar med cirka 450 barn samt ca 100 medarbetare.

Enskede Gårds förskolor – lek, kunskap, tolerans – Här får alla samma chans är visionen som genomsyrar organisationen och där vi tillsammans arbetar för en likvärdighet på förskolorna och enhetens fortsatta utveckling.

Vi driver en utforskande och kreativ utbildning med fokus på lek och lärande med ett tydligt barnperspektiv. Intresserade och engagerade pedagoger har arbetat fram utmanande och lärorika pedagogiska undervisningsmiljöer med okodat material samt natur-och återvinningsmaterial. Utvecklingen av de pedagogiska undervisningsmiljöerna är ett pågående arbete som du som rektor får möjlighet att driva där nästa steg är att utveckla förskolornas undervisning utomhus. Pedagogerna arbetar projektinriktat där den pedagogiska dokumentationen är ett viktigt verktyg för reflektion och utveckling, samt är en utgångspunkt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning är den första och det enda stadsdelsområdet i Stockholms stad som använder ett kostdatasystem i förskolornas tillagningskök.

Vidare ingår vi i forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan, i samarbete med Malmö Universitet och sju andra kommuner i Sverige. Programmet möjliggör ett nationellt kollegialt lärande.

 

Mer om kostdatasystemet och programmet Flerstämmig undervisning i förskolan hittar du i dessa filmer: https://www.youtube.com/watch?v=60G4BX-DFw0&feature=youtu.be och https://www.youtube.com/watch?v=oLAjXA-isK0&feature=youtu.be.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anneli Bohman Förskolechef
076-12 145 97
Marie Dimow
0850820025
Liselott Olsson
0850820077
Ulla Almegård
0850814598
Anneli Bohman
0850814597
Karin Fernqvist-Glaving
508 14 208
Karin Åberg, Avdelningschef
08-50820495, karin.aberg@stockholm.se
Nozha Amezeane, HR-konsult
08-50811716, nozha.amezeane@stockholm.se
Christina Agewall, Biträdande avdelningschef
08-50820109, christina.agewall@stockholm.se
Eva Lindström Förskolechef
0850820273

Sammanfattning

Besöksadress

Slakthusplan 8A
None

Postadress

Slakthusplan 8A
Stockholm, 11221

Liknande jobb


​Rektorer till förskolor i Utbildningsområde Öster 1​

​Rektorer till förskolor i Utbildningsområde Öster 1​

4 december 2020

Rektor Hovsta förskolor

Rektor Hovsta förskolor

26 november 2020

26 november 2020

25 november 2020