Arbetsförmedlingen söker Synpedagog/Synspecialist till Stockholm

Arbetsbeskrivning

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vi hjälper tusen­tals arbetssökande varje år att hitta ett arbete och lika många arbets­givare att få den kompetens de behöver. Vi har inlett ett viktigt förnyelse­arbete mot en modernare och lärande myndighet. Nu söker vi dig, som tillsam­mans med våra 12 500 kreativa och professionella medarbetare, vill vara med och bidra till att öka syssel­­sättningen och en välfungerande arbetsmarknad.

Du får jobba i en miljö där ledningen tydligt pekar ut riktningen och med med­arbet­are som vill vara med och diskutera och påverka. Vi strävar efter en öppen myndig­hets­kultur med chefer som får medarbetarna, som har den största samlade kun­skap­en om arbetsmarknaden, branscher och yrken, att trivas och må bra.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss.html. Arbetsförmedlingen har särskilda enheter med specialister som jobbar med arbetssökande med synnedsättning, hörselnedsättning, dövblindhet samt döva.   

Till AR enheten Syn Döv Hörsel i Sundbyberg söker vi nu ny medarbetare för arbete med personer med nedsatt syn

Specialister inom arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av arbetsförmedlare som behöver stöd i sitt arbete med bl.a. kunder som har en synnedsättning eller saknar syn som medför nedsatt arbetsförmåga. Specialistens insats är konsultativ och sker på individ- och gruppnivå. Vanligt förekommande uppdrag är att genomföra en synfunktionsutredning som klargör hur synnedsättningen påverkar den arbetssökandes förutsättningar för arbete och studier, vägledning mot lämpligt arbete samt prova ut och rekommendera lämpliga hjälpmedel på arbetsplatsen. Samverkan med andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer är ett vanligt inslag i synspecialistens arbete. Dokumentation är en viktig och vanligt förekommande arbetsuppgift. Synspecialister arbetar i team tillsammans med psykolog, socialkonsulent och SIUS-konsulenter. Arbetsområdet är hela Stockholms län och Gotland.

Vi söker dig som har:


• Högskoleutbildning med rehabiliteringsinriktning
• Påbyggnadsutbildning inom synområdet:
Magisterexamen i specialpedagogik med inriktning synpedagogik och synpedagogiskt arbete.                  
Alternativt har du utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig, vilket innebär kompetens inom: ögonmedicin, optik, synrehabilitering, hjälpmedelsområdet.

Som synspecialist hos oss måste du vara självgående och samarbetsinriktad. Du måste ha förmågan att se möjligheter och lösningar snarare än problem och detta gäller inte minst på teknikområdet. Då jobbet innebär möten med många människor krävs en god empatisk förmåga och du måste kunna kommunicera på ett omdömesfullt och tydligt sätt. Likaså krävs en god analytisk förmåga och ett gott omdöme eftersom synspecialisten har att hantera omfattande information i de olika uppdragen. Resor över dagen inom arbetsområdet är vanligt förekommande.

Meriterande arbetslivserfarenhet:


• God branschkännedom och erfarenhet från synrehabiliteringsområdet
• Erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering
• Erfarenhet av att arbeta konsultativt
• B-körkort

Övrigt Anställningen är tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2016-04-08. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Bifoga ett CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. När du skickar din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor.

Kontaktpersoner:

Julijana Arsenovic-Vasiljevic Enhetschef 010-487 27 10

Göran Carlsson Facklig företrädare ST 010-4861862

Lars-Johan Eklund Facklig företrädare SACO 010-4862428

Christer Andersson Facklig representant SEKO 010-487 38 51

Elin Åkerström Rekryterare 010-488 69 20

Kontaktpersoner på detta företaget

Frida Biller, Arbetsförmedlingschef
010-487 63 43
Laila  Öhrling, Arbetsförmedlingschef
010-487 42 66
Christine Ekdahl Persson, Arbetsförmedlingschef
010-4871942
Åke Söderqvist, Enhetschef
010-486 96 29
Peter  Andersson, Arbetsförmedlingschef
010-486 84 18
Lena Hertzberg, Arbetsförmedlingschef
010-486 42 43
Pär Netsman, Sektionschef
010-488 01 62
Jeanette Magnusson, sektionschef
010-4866927
Sofia  Karlsson, Arbetsförmedlingschef
010-487 44 04
Ann-Marie Dabergott, Sektionschef
010-4860740

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arbetsförmedlingen
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Individuell lönesättning
  • Heltid/ Ej specificerat

Besöksadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA 63105 Eskilstuna
None

Postadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA
Eskilstuna, 63105

Liknande jobb


Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

10 juni 2020

27 maj 2020

30 april 2020

IT-handledare Syncentralen

27 januari 2017