Arbetsförmedlingen söker synspecialist/synpedagog till Växjö

Arbetsbeskrivning

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år sammanför vi på olika sätt tusentals arbetssökande med arbetsgivare som behöver nya medarbetare. Vi har den samlade kunskapen om arbetsmarknaden, branscher och yrken. Som medarbetare hos oss får du, tillsammans med våra ca 14 000 kreativa och professionella medarbetare, vara med och bidra till att öka sysselsättningen och en välfungerande arbetsmarknad. Nu har vi inlett ett viktigt förnyelsearbete mot en modernare myndighet. Är du rätt person att hjälpa oss nå dit vi vill?

Du får jobba i en miljö där ledningen tydligt pekar ut riktningen och med med­arbet­are som vill vara med och diskutera och påverka. Vi strävar efter en öppen myndig­hets­kultur med chefer som får medarbetarna, som har den största samlade kun­skap­en om arbetsmarknaden, branscher och yrken, att trivas, må bra och växa i sina roller.

I Arbetsförmedlingens uppdrag ingår att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag på http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss.html.

I särskilda enheter inom Arbetsförmedlingen finns specialister för arbetssökande som har funktionsnedsättningar inom syn, döv och hörsel. Specialisterna är audionomer, dövkonsulenter, synpedagoger, psykologer och socialkonsulenter m fl.

Enheten Syn Döv Hörsel Syd, som har 27 anställda, söker nu en synspecialist med placering i Växjö. Arbetsområdet är i första hand Småland och Blekinge men även Skåne kan förekomma.

Synspecialister inom arbetsförmedlingen arbetar på uppdrag av arbetsförmedlare som behöver stöd i sitt arbete med kunder som har en synnedsättning eller blindhet som medför nedsatt arbetsförmåga. Specialistens insats är konsultativ och sker oftast på individnivå. Ett vanligt förekommande uppdrag är att genomföra en synfunktionsutredning som klargör hur synnedsättningen påverkar den arbetssökandes förutsättningar för arbete och studier. Ett annat viktigt uppdrag är att föreslå lämpliga arbetsplatsanpassningar. Samverkan med andra myndigheter och rehabiliteringsaktörer är ett vanligt inslag i synspecialistens arbete. Dokumentation är en viktig och vanligt förekommande arbetsuppgift.
Teamarbete förekommer tillsammans med övriga specialister och SIUS-konsulenter inom Arbetsförmedlingen rehabilitering.

Vi söker dig som har:


• Högskoleutbildning med rehabiliteringsinriktning
• Påbyggnadsutbildning inom synområdet:
Magisterexamen i specialpedagogik med inriktning synpedagogik och synpedagogiskt arbete. Alternativt har du utbildning och eller erfarenhet som bedöms likvärdig, vilket
innebär kompetens inom:
- Ögonmedicin
- Optik
- Synrehabilitering
- Hjälpmedelsområdet (hjälpmedel som kan kompensera en synnedsättning)
• B-körkort

Som synspecialist hos oss måste du vara självgående och samarbetsinriktad. Du måste ha förmågan att se möjligheter och lösningar snarare än problem och detta gäller inte minst på teknikområdet. Då jobbet innebär möten med många människor krävs en god empatisk förmåga och du måste kunna kommunicera på ett omdömesfullt och tydligt sätt. Likaså krävs en god analytisk förmåga och ett gott omdöme eftersom synspecialisten har att hantera omfattande information i de olika uppdragen.

Meriterande arbetslivserfarenhet:


• God branschkännedom och erfarenhet från synrehabiliteringsområdet
• Erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering
• Erfarenhet av att arbeta konsultativt

Övrigt
Anställningen är tillsvidareanställning på heltid men arbetstiden kan anpassas utifrån arbetsförmåga. Vi tillämpar sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten sker regelbundet. Arbetsförmedlingen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi ser även positivt på om du har kunskaper i något av våra minoritetsspråk.

Ansökan
Välkommen med din ansökan, vilken senast skall vara inkommen den 4 september 2016. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Du kommer åt länken på vår hemsida eller platsbanken.

Kontaktpersoner på detta företaget

Frida Biller, Arbetsförmedlingschef
010-487 63 43
Laila  Öhrling, Arbetsförmedlingschef
010-487 42 66
Christine Ekdahl Persson, Arbetsförmedlingschef
010-4871942
Åke Söderqvist, Enhetschef
010-486 96 29
Peter  Andersson, Arbetsförmedlingschef
010-486 84 18
Lena Hertzberg, Arbetsförmedlingschef
010-486 42 43
Pär Netsman, Sektionschef
010-488 01 62
Jeanette Magnusson, sektionschef
010-4866927
Sofia  Karlsson, Arbetsförmedlingschef
010-487 44 04
Ann-Marie Dabergott, Sektionschef
010-4860740

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Arbetsförmedlingen Eskilstuna
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid/ Ej specificerat

Besöksadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA 63105 Eskilstuna
None

Postadress

Kungsgatan 13, ESKILSTUNA
Eskilstuna, 63105

Liknande jobb


Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

Vi söker en synpedagog till synhabiliteringen

10 juni 2020

27 maj 2020

30 april 2020

IT-handledare Syncentralen

27 januari 2017