Arbetsgivarkoordinator till Esf-projekt Porten

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbetskamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om tillväxt och god livskvalitet.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med att ge stöd och hjälp inom individ- och familjeomsorg och till personer med psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar också för att motverka arbetslöshet och ansvarar för frågor som rör tobak och alkohol – såväl förebyggande arbete som tillstånd och tillsyn. Socialsekreterare, behandlingsassistenter och boendestödjare hör till de stora yrkesgrupperna hos oss.

Samordningsförbundet Samspelet har beviljats medel från Europeiska Socialfonden för medfinansiering till Projekt Porten. Porten innehåller 4 olika delar; deltagarinsatser mot målet en hållbar arbets- och livssituation, nätverkande med offentliga och privata arbetsgivare, kompetenshöjning till deltagare, arbetsgivare och personal samt ökad samverkan mellan involverade parter. Dessa 4 områden genomsyras av horisontella kriterier och transnationellt samarbete. Deltagare i Porten är personer mer dokumenterad funktionsnedsättning, 18-61 år, med behov av samordnat stöd från minst två av Samspelets parter. Projektägare är Karlstad kommun genom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Deltagarverksamheten är förlagd på Arbetsförmedlingen. Porten startade med planerings- och analysfas 150901-151231 för att övergå i genomförandefas med deltagare från 160101 vilket pågår till och med 181231.


ARBETSUPPGIFTER
Du ansvarar för att etablera kontakter och samarbete med arbetsgivare i syfte att tillskapa kvalitetssäkrade praktik- och anpassade arbetsplatser för projektets målgrupp. Här ingår arbetsgivare inom offentlig och privat sektor, ideella föreningar, brukarorganisationer, näringslivsrepresentanter samt samarbete med och utveckling av sociala företag. Du behöver ha kontaktnät för gott samarbete med arbetsgivare och en förmåga att marknadsföra mångfald som resurs och möjlighet för tillväxt. I uppdraget ingår även tillskapa nätverk och arrangera dialogarenor i olika former. Jämställdhet och tillgänglighet genomsyrar allt arbete; operativt och strategiskt.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer Vi ser gärna att du har:
- Högskoleutbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
- Erfarenhet av samarbete med privata och offentliga arbetsgivare samt ideella organisationer
- Erfarenhet av att kartlägga och identifiera möjligheter för en kompletterande arbetsmarknad
- Lätt att samarbeta/samverka med andra, knyta kontakter och bygga nätverk
- Ett befintligt kontaktnät av arbetsgivare som kan vara potentiella samarbetsparter
- Arbetsmarknads- och branschkunskap, kunskap om Corporate Social Responsibility med mångfald som resurs för tillväxt samt kunskap om arbetsintegrerade sociala företag
- Erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering, tillgänglighets- och likabehandlingsfrågor
- Kunskap och erfarenhet om Samordningsförbunds parter samt av arbete med målgrupper med olika typer av funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden
- Lätt att uttrycka dig i tal och skrift, helst både på svenska och engelska.
B-Körkort för manuell växellåda är ett krav. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kommunikationchef Kristina Backlund

Regionchef Pernilla Blomkvist
02358403
Projektledare Clas Vallin
02358605
Förhandlingschef Marita Runquist
02358517
Förhandlingschef Marita Runquist
023-58517
Etableringsansvarig Micke Magnusson
0733051614
Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant

Utbildningschef Anna-Carin Herdebrant
0731435266
Regionchef Liselotte Backlund
02358518
Affärsområdeschef Peter Johansson
02358501

Sammanfattning

  • Arbetsplats: 7-Eleven
  • 1 plats
  • 3 - 6 månader
  • Heltid
  • Enligt avtal.
  • Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse., upphör: 2018-12-31 .
  • Publicerat: 9 augusti 2016

Besöksadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM

Postadress

Sturegatan 56
STOCKHOLM, 11456

Liknande jobb


22 oktober 2020

Tillsynsjurist till bygglovenheten

Tillsynsjurist till bygglovenheten

20 oktober 2020

15 oktober 2020