Arbetshandledare trädgårdtjänst inom LSS

Arbetsbeskrivning

Vård och Omsorg startar en ny form av daglig verksamhet , Trädgårdstjänst, för personer med funktionsnedsättning och psykiska funktionshinder. Verksamheten vänder sig till äldre personer i kommunen och erbjuder främst halkbekämpning och eventuell snöskottning vintertid samt enklare trädgårdsarbeten sommartid. Syftet är dels att skapa en meningsfull daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning dels att skapa en trygg utemiljö för äldre genom minskad risk för halk- och fallolyckor m.m. Din uppgift som arbetshandledare är att - Leda gruppens arbete, informera, handleda och medverka i arbetet så att gruppdeltagarna känner trivsel och meningsfullhet. Schemalägga arbetstider och uppläggning. - Sköta bokning och planering av nya uppdrag samt lämna underlag för debitering - Svara för löpande underhåll av maskiner och utrustning som används i verksamheten Arbetet utförs i samarbete med LSS-handläggare, psykiatrienheten, övrig daglig verksamhet etc. Tillträde under september 2008. Kvalifikationskrav: - Vårdutbildning på gymnasienivå som även innefattar utbildning eller erfarenhet inom psykiatrisk vård. - B-körkort - Du skall ha ett pedagogiskt förhållningssätt och kunna planera, organisera och representera verksamheten på ett sådant sätt att gruppdeltagarna trivs och verksamheten efterfrågas. - Intresse av verksamhetsområdet

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Götene Kommun
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 29 maj 2008
  • Ansök senast: 16 juni 2008

Liknande jobb


Boendestödjare till socialpsykiatrin

Boendestödjare till socialpsykiatrin

19 maj 2022

Timvikarie till Barn och ungdom LSS

Timvikarie till Barn och ungdom LSS

19 maj 2022

19 maj 2022