Arbetsmarknadsstrateg

Arbetsmarknadsstrateg

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor i Göteborgs Stad är samlade i en förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Det är en politiskt styrd verksamhet där nämndens uppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, att för hela stadens räkning anordna arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att i övrigt ta de initiativ som behövs för att främja sysselsättningssituationen. Uppdraget är att vi tillsammans skapar förutsättningar för studier och arbete. Målet för nämnden är en stad där människor jobbar och försörjer sig själva, att bidra till att Göteborg är en företags- och tillväxtvänlig stad, att de upphandlingar som genomförs skapar mervärde för göteborgarna och att bidra till att Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Förvaltningens två stora avdelningar är Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningsavdelningen. Till det finns stödavdelningarna Ledningsstab, HR och kansli, Ekonomi och inköp samt Kommunikation och IT. Tillsammans är vi ca 250 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Som arbetsmarknadsstrateg kommer du vara ett strategiskt stöd till förvaltningens ledning i arbetet med arbetsmarknadsfrågor. Ditt uppdrag innebär att säkerställa att förvaltningen har god kännedom om vilka kompetenser som krävs på dagens och morgondagens arbetsmarknad, samt hur förutsättningarna ser ut för arbetssökande. Du kommer ha en viktig roll för att etablera, utveckla och underhålla dialogen med näringsliv, offentliga verksamheter, branscher, arbetsgivare, sociala företag och fackliga organisationer. I din roll kommer du därför att ingå i ett antal strategiska grupperingar i staden och med andra offentliga och privata aktörer där du företräder förvaltningen och i förekommande fall även hela staden.
Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning har ett tydligt ansvar för driva frågor kring en inkluderande arbetsmarknad. Du kommer därför ha ett starkt fokus på att i samverkan med näringslivet driva ett utvecklingsarbete för ett socialt hållbart arbetsliv. I din roll ingår även att säkerställa att förankring och samordning sker i förvaltningens verksamheter utifrån de frågor som ingår i rollen samt att ansvara för framdriften av ett antal aktiviteter i stadens program för näringsliv och jämlik stad.KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har rätt attityd för uppdraget i kombination med en lämplig högskoleutbildning inom exempelvis samhälls-/beteende-/arbetsvetenskap, ekonomi eller annan relevant inriktning eller motsvarande kompetens upparbetad genom studier och strategisk erfarenhet.
För att lyckas med uppdraget krävs det att du har mycket goda kunskaper om och erfarenhet av strategiskt arbete inom arbetsmarknadsområdet och att du har ett brett kontaktnät med näringsliv, branscher, offentliga verksamheter och sociala företag. Det är ytterst viktigt att du har med dig erfarenhet av samspelet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och entreprenörskap för att skapa förutsättningar för tillväxt samt att du har mycket goda kunskaper om och erfarenhet av strategiskt arbete från näringslivet. Det är självklart för dig att kunna hantera sociala medier och dagens teknik.

Som person är du strategisk, socialt säker och gillar utmaningar. Du har en god förmåga att utifrån en helhetssyn analysera och omsätta trender i vår omvärld till relevanta strategier och realistiska projekt. Du är drivande med ett starkt fokus på att skapa resultat och nå uppsatta mål enligt satta deadlines. Du har en god kommunikativ förmåga, uttrycker dig väl i tal och skrift och är bra på att skapa förtroendefulla och hållbara relationer. Din roll blir att inspirera och leda genom andra och du har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra.

God kunskap om förvaltningens målgrupper och en bakgrund som ledare eller erfarenhet av projektledning inom området är starkt meriterande. Likaså om du har med dig mångårig erfarenhet av kompetensfrågor och arbete i gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet samt erfarenhet från att jobba i en politiskt styrd organisation och kunskaper i hur fackliga samt näringslivspolitiska organisationer fungerar.


ÖVRIGT
I denna rekrytering kan vi komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Vi arbetar aktivt för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande och erbjuder bland annat flexibel arbetstid, friskvård och cykelförmåner. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att jämställdhet och mångfald bidrar till att utveckla våra verksamheter.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Göteborgs Stad har upphandlade avtal.

Sammanfattning

Liknande jobb


Näringslivsutvecklare med ansvar för etablering

Näringslivsutvecklare med ansvar för etablering

4 mars 2021

Destinationsutvecklare - projektledare

3 mars 2021

Näringslivsutvecklare

Näringslivsutvecklare

26 februari 2021