Arbetsmiljöchef med fokus på en arbetsplats

Arbetsbeskrivning

Tjänsten har ett brett perspektiv och kombinerar främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete inklusive rehabilitering med friskvård och hälsofrämjande uppgifter.Arbetet omfattar ett övergripande samordnings- och koordineringsansvar gällande arbetsmiljöfrågor, med arbetsuppgifter inom det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet samt säkerhetsfrågor kopplande till arbetsmiljön.Det omfattas även av uppgifter som handlar om implementering av friskvårdsprojekt och att medverka i arbetet med att utveckla en hälsosam arbetsplats.Det ingår också att utveckla, förbättra och bibehålla rutiner och processer inom arbetsmiljö och friskvård samt att tillse att det finns väl fungerande rutiner för arbetsmiljöarbetet och att organisationen arbetar i enlighet med gällande regelverk inom arbetsmiljöområdet.Man ansvarar även för det löpande arbetsmiljöarbete med t ex riskanalyser inför organisationsförändringar, arbets- miljöundersökningar, arbetsmiljöpolicy, arbetsmiljöhandbok, rapportering, hälsobokslut, budgetering av arbetsmiljöärenden, företagshälsovård, mm. Som strategisk och operativ arbetsmiljöchef har man lednings- och personalansvar för arbetsmiljö- avdelningen med 2 st.arbetsmiljöspecialister .Arbetet sker i nära samarbete med säkerhetschef, miljö- och kvalitetschef, företagshälsovård, m.fl. instanser Under ledning av HR-direktören tar man även en aktiv del i arbetet i HR-ledningsgruppen för att bidra till att nå de strategiska HR-målen och dessutom delta i det utvecklings- och förändringsarbete som etableringen av en ny organisation innebär.Om du är den vi söker har du antagligen följande erfarenheter och kompetenser: .Akademisk examen kompletterad med specifik utbildning inom arbetsmiljö..Minst 5 års bred operativ erfarenhet av att ha arbetat med det systematiskt arbetsmiljöarbete, gärna inom en liknande verksamhet..Goda kunskaper om regelverket inom arbetsmiljöområdet inkl SAM och SBA..Erfarenhet av rehabiliteringsfrågor, friskvård, företagshälsovård och sjukfrånvarostatistik..Förståelse för och erfarenhet av de säkerhetskrav som denna typ av organisation ställer..Ledningserfarenhet från liknande roller.Som person utgår vi ifrån att du har förmåga att kunna växla mellan att verka operativt och din chefsroll.Du har förmåga och erfarenhet av att kombinera processbyggande med operativt genomförande.Du är pedagogisk och kommunikativ, du har ett proaktivt arbetssätt och är strukturerad.MTR präglas av sina värderingar och i din roll som arbetsmiljöchef förväntas du arbeta i enlighet med MTR:s värden: utmärkt service, ömsesidig respekt, värdeskapande, ständig utveckling.Du förväntas också att arbeta i enlighet med MTR:s vision om förstklassig processhantering och arbeta med kontinuerlig förbättring enligt "Planera-utföra-kontrollera-handla"-modellen.Som ledare förväntas du följa MTR:s ledarskapsprinciper: kundfokuserat, värderingsbaserat, problemlösning och ständig förbättring, resultatorientering, inspiration samt mångfald och jämställdhet.Känner du att ovanstående stämmer in på dig?Då är du välkommen med din ansökan redan idag!Ansök via länken nedan.Intervjuer av kandidater kommer att ske fortlöpande.Sista ansökningsdag är den 8 november.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: MTR
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 30 oktober 2009
  • Ansök senast: 8 november 2009

Liknande jobb


15 oktober 2021

15 oktober 2021