Arbetsmiljöingenjör

Arbetsbeskrivning

Har du erfarenhet som arbetsmiljöingenjör inom processindustrin eller från andra industriföretag? Brinner du för arbetsmiljöfrågor? Då kan du vara vår nya arbetsmiljöingenjör.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden omfattar:


Som arbetsmiljöingenjör har du en nyckelroll i vårt arbetsmiljöarbete. Du jobbar med arbetsmiljöfrågor i nära samarbete med verksamheten. Vi lägger stort fokus på det förebyggande arbetet där du är engagerad i att utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
Du bistår med kunskap och rådgivning för att ge verksamheten förutsättningar att följa aktuella lagar och krav samt följer upp lagefterlevnaden. Du driver på och medverkar till att ta fram strategier och aktiviteter för en förbättrad säkerhetskultur. Du stöttar verksamheten med att identifiera och bedöma risker, vidta åtgärder samt att utreda tillbud och olyckor. Du deltar i förändringsprojekt för att ge stöd för en god arbetsmiljö under såväl genomförande- som drift- och underhållsskede.
I jobbet ingår att vara sammanhållande i planeringen av nödlägesberedskap och övningar samt att planera och genomföra interna utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Arbetet är huvudsakligen inriktat mot vår drift- och underhållsverksamhet inom produktion och distribution. Tjänsten är placerad i Åstorp och du rapporterar till vår QEHS-chef i Sverige.
Primära uppgifter:
Löpande arbete med att förbättra arbetsmiljö och hälsa
Bidra till identifiering och bedömning av risker i samband med förändringar
Tillsammans med produktionsledningen gå skyddsronder för att aktivt och nära verksamheten identifiera risker och förbättringsområden
Stödja verksamheten för utredning av tillbud och olyckor och även vara länken till Arbetsmiljöverket
Vara uppdaterad på nya/ändrade lagkrav inom området och uppdatera verksamheten samt Ledningssystemet vid behov
Vara Åstorps representant och rapporteringsansvarig gentemot regionala och globala EHS-funktioner
Analysera och presentera relevanta KPI’er inom området samt säkerställa att åtgärder sätts in
Utbildning av personal
Driva / leda workshops för medarbetare
Planera nödlägesberedskap och genomföra övningar

För att lyckas i rollen behöver du ha följande kvalifikationer/egenskaper:


Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbetsmiljöarbete, gärna från processindustri eller produktionsverksamhet, samt kunskap om arbetsmiljölagstiftning. Du har examen från högskola inom relevant område, eller motsvarande kunskap erhållen genom erfarenhet. Du har även erfarenhet och kännedom om ISO 45001.
Du har ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor, god kunskap i lagtext och tillämpning samt Ledningssystem. Tjänsten kräver att du är en god kommunikatör med förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Personliga egenskaper
Som person ser vi att du trivs med att arbeta nära verksamheten i en relationsskapande och coachande roll. Eftersom du är van vid att självständigt styra och prioritera ditt arbete och hantera en stor variation av frågor ser du det som en rolig utmaning att få vara del i våra projekt och bistå med rådgivning som är praktiskt användbar. Du trivs med att inspirera andra och att driva frågor självständigt och målmedvetet.
Om JELD-WEN
JELD-WEN Europa är den ledande dörrleverantören på den europeiska marknaden. I hela Europa strävar vi efter att tillmötesgå våra kunders önskningar och behov. Vårt sortiment är fullt av standarddörrar, exklusiva högkvalitetsdörrar, specialdörrar samt alla tänkbara projektdörrar.
Swedoor (JELD-WEN Sverige AB) producerar och levererar högkvalitativa dörrlösningar till i första hand de skandinaviska länderna. Produktsortiment innefattar allt från klassiska inner- och ytterdörrar, anpassade ljud-, brand- och säkerhetsdörrar till extrema specialdörrar som exempelvis skyddar mot farlig röntgenstrålning.
Vi erbjuder
JELD-WEN är ett företag där frihet under ansvar präglar ditt dagliga arbete. Vi stöttar varandra och är måna om att skapa en bra arbetsmiljö. I din roll får du möjlighet att skapa ett internt nätverk som ger dig förutsättningar för personlig utveckling inom avdelningen och i företaget.
Kontaktinformation och ansökan
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Om du vill veta mer om tjänsten eller JELD-WEN som arbetsplats kan du kontakta Carina Bergkvist QEHS-chef på +46 730 373 140.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: JELD-WEN
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 27 januari 2022
  • Ansök senast: 25 februari 2022

Liknande jobb


Arbetsmiljökoordinator

Arbetsmiljökoordinator

4 maj 2022