Arbetsterapeut ESF projekt Barnens bästa

Arbetsterapeut ESF projekt Barnens bästa

Arbetsbeskrivning

Alvesta kommun med drygt 20 000 invånare — södra Sveriges mittpunkt — Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar

I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är ”Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på ”Delaktighet, Engagemang och Tillit”. Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?

”Barnens bästa gäller! i Alvesta” är en förvaltningsövergripande organisation för tvärsektoriell samverkan kring barn och unga med syfte att förbättra och utveckla deras levnadsvillkor. Här samordnas våra gemensamma processer, insatser och frågor som rör barn och unga. I Barnens bästa gäller i Alvesta ingår bl a familjecentrum, närvaroteam, områdesgrupper, barn och ungas inflytande och delaktighet, unga vuxna och Kronobarnsmodellen. Arbetet är både hälsofrämjande, förebyggande och individinriktat.

I december 2022 beviljades Alvesta kommun 12 miljoner från svenska ESF-rådet för att ytterligare förstärka arbetet med våra gemensamma processer och insatser kring barn och unga i Alvesta. Totalt omfattar projektet 22 miljoner över tre år. I projektet jobbar vi med barnet i fokus under hela uppväxttiden – från det att vi möter dem på BVC till de tar klivet ut i vuxenvärlden.

ARBETSUPPGIFTER
Som projektmedarbetare blir du en del av ett team som består av flera olika professioner. Även om våra arbetsuppgifter skiljer sig åt, jobbar vi alla mot samma mål att sätta barnen i fokus och jobba för att våra unga ska gå ut gymnasiet med fullständiga betyg.

I gruppen unga vuxna, som varken finns i arbete eller skola, ser vi en stor psykisk ohälsa. Din huvuduppgift blir att möjliggöra för unga vuxna att fullfölja sina studier eller komma i arbete. Detta gör du i samverkan med övriga professioner och aktörer som arbetar för målgruppen.
Exempel på arbetsuppgifter är att arbeta med ungdomar som saknar resurser och förmåga att komma framåt i livet och stödja samt ge dem redskap att komma vidare till studier eller arbete. En annan arbetsuppgift är att arbeta med andra professioner för en sömlös övergång mellan grundskola och vidare ut i gymnasiet och vuxenlivet.
Idag har vi en arbetsterapeut som arbetar mot grundskolan och vi förstärker nu med en arbetsterapeut mot unga vuxna. Din placering blir centralt i Alvesta tillsammans med vår öppenvård och närvaroteam.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en legitimerad arbetsterapeut. Eftersom arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, krävs att du har god förmåga till samarbete samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du behöver ha ett stort intresse för att utveckla vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.

ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare.

Sammanfattning

Liknande jobb


1 juni 2023

Arbetsterapeut, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Umeå

Arbetsterapeut, Ortopedavdelningen, Rörelseorganens centrum i Umeå

1 juni 2023