Arkeolog med specialistkompetens inom makrofossilanalys

Arkeolog med specialistkompetens inom makrofossilanalys

Arbetsbeskrivning

Västernorrlands Museum söker Arkeolog med specialistkompetens inom makrofossilanalys
Västernorrlands museum har ett uppdrag att bevara, utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturmiljöer. Museibyggnad och Murbergets friluftsmuseum är placerade i Härnösand, men uppdraget sträcker sig över hela Västernorrland och länsuppdraget är centralt.
Nu utvecklar vi vår uppdragsverksamhet inom arkeologin. Västernorrlands museum söker därför en arkeolog med specialistkompetens inom makrofossilanalys för arbete i fält samt arbete med analyser av makrofossilprover. Du kommer att arbeta tillsammans med museets andra arkeologer och i viss utsträckning med museets övriga verksamheter.
Tjänsten är placerad på avdelningen för Kulturmiljö och hantverk.


Kvalifikationskrav:
Masterexamen med nordeuropeisk arkeologi/miljöarkeologi som huvudämne
Dokumenterad erfarenhet av arbete med makrofossilanalyser
Dokumenterad vana att driva arkeologiska projekt, utredningar och undersökningar
Vana vid att arbeta i GIS och erfarenhet av inmätning med RTK-GPS

· B-körkort
· God kännedom om Kulturmiljölagen
· Erfarenhet av att upprätta kostnadsberäkningar och undersökningsplaner och skriva rapporter
Erfarenhet av arkeologiskt arbete i Norrland

· Erfarenhet av arbete med inventering är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en självgående, social och god lagspelare. Du arbetar systematiskt och kan prioritera. Tjänsten innebär många kontaktytor både externt och internt vilket ställer krav på att du är kommunikativ och pedagogisk.
Västernorrlands Museum eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter.


Arbetsuppgifter:
Genomföra och avrapportera makrofossilanalyser av museets egna material samt ta externa uppdrag, företrädesvis under vintersäsongen. Självständigt leda och genomföra utredningar, arkeologiska undersökningar, rapportskrivning, och kursverksamhet under fältsäsong. Arbetet ställer stora krav på förmåga att arbeta självständigt och att knyta kontakter med uppdragsgivare liksom av att kunna upprätta kostnadsberäkningar och undersökningsplaner.
Tjänsten är en heltidstjänst/tillsvidare. Museet har en provanställning under de första 6 månaderna.

Kontaktpersoner på detta företaget

Museichef Lillian Rathje
0611-886 01 070-19 18 017
Museichef Lillian Rathje
0611-88601
Museiassistent Berit Söderlindh Nordstrand
0611-886 54
Enhetschef Medarbetarstöd Tomas Eriksson
0611-88613
Anna-Karin Eriksson
073-2745861
Enhetschef Publik och kommunikation Erika Larsson
0611-886 19
Antikvarie Paulin Norgren
0611-886 69
Enhetschef Medarbetarstöd Tomas Eriksson
0611-886 13
Enhetschef Publik & kommunikation Erika Larsson
0611-886 19
Antikvarie Eris Erlandsson
0611 886 73

Sammanfattning

Besöksadress

Murbergsvägen 31
None

Postadress

Box 34
HÄRNÖSAND, 87121

Liknande jobb


GIS Arkeolog

16 maj 2022

Handläggare fornlämningsärenden

Handläggare fornlämningsärenden

9 maj 2022

Arkeolog till Jönköpings läns museum

Arkeolog till Jönköpings läns museum

25 april 2022

Arkeolog till Jönköpings läns museum

Arkeolog till Jönköpings läns museum

8 april 2022