Arkeolog till kulturmiljöenheten

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsutövning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker
Arkeolog till Kulturmiljöenheten

Arbetsuppgifter: Handläggning av arkeologiärenden (samråd, bedömning, deltagande i beslut, uppföljning)

Önskade kvalifikationer:
- Akademisk examen inom arkeologi och angränsande ämnen
- Erfarenhet av uppdragsarkeologi och handläggning (samråd, upprättande av undersökningsplan och kostnadsberäkning m.m.)
- Kännedom om regionens fornlämningsbild
- Erfarenhet av länsstyrelsearbete är meriterande
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
- Körkort är ett krav

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006