Arkivarie och dataskyddsamordnare till kommunikationsavdelningen

Arkivarie och dataskyddsamordnare till kommunikationsavdelningen

Arbetsbeskrivning

Ref: 20202791

Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är, med över 5000 medarbetare, Malmö stads största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Vi på enheten för nämnd- och ärendehantering söker en medarbetare för uppdrag som förvaltningens arkivarie och dataskyddssamordnare. Vi är nio medarbetare på enheten som är placerade under kommunikationsavdelningen. Enheten har det övergripande ansvaret för utredning av ärenden till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, förvaltningens arkivhantering och registrering av handlingar samt ger stöd och service inom reception och kontorsvaktmästeri till medarbetare på Kungsgatan 13.

Arbetsuppgifter
Som arkivarie består dina arbetsuppgifter i att bevara, vårda och tillhandahålla förvaltningens arkiv, samt revidera nämndens arkivredovisning och upprätta styrdokument inom området. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är sett till antalet anställda en stor förvaltning och arkivarien har en strategisk och samordnande roll i förvaltningens arbete med arkiv- och informationshantering. Till exempel utreder arkivarien frågor om bevarande och gallring, förvaring och val av format för förvaltningens handlingar samt stöttar förvaltningen i att tillämpa föreskrifter, detta avser handlingar på papper såväl som elektroniska i verksamhetssystem.

Arkivarien ställer krav på informationshantering i nya verksamhetssystem och genomför gallringsutredningar för system som ska avvecklas. Arkivarien har också ett övergripande ansvar för förvaltningens centrala arkiv på Kungsgatan 13, där framförallt patientjournaler arkiveras. I arbetsuppgifterna ingår det även att handlägga ärenden om utlämnande av allmän handling och genomför sekretessprövningar.

I tjänsten ingår även uppdraget som dataskyddssamordnare som samordnar förvaltningens dataskyddsarbete och stöttar verksamheter i att efterleva dataskyddsförordningen och riktlinjer för behandling av personuppgifter i Malmö stad. Dataskyddssamordnaren ansvarar också för att uppdatera nämndens registerförteckning och handlägga ärenden som rör registrerade rättigheter. 

Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk utbildning minst motsvarande fil. kand. 180 högskolepoäng. I examen ska ingå arkivvetenskap, minst 60 högskolepoäng.

Du behöver ha en bred kunskap om arkiv- och informationshantering inom offentlig förvaltning och angränsande områden, till exempel juridik och IT. Du behöver även ha kunskap om dataskyddsförordningen och de principer och bestämmelser som gäller vid behandling av personuppgifter. Specifik kunskap om personuppgiftsbehandling inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård är meriterande.

Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet av arbete inom området där arkiv- och informationshantering inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst är särskilt meriterande.

För att lyckas med uppdraget krävs att du är kreativ och har en analytisk förmåga, likaså nytänkande. Du bör trivas med att driva uppdrag av stort omfång och komplexitet genom att du har överblick och kan se sammanhang. Tjänsten kräver också att du är en god kommunikatör med stor samarbetsförmåga då du ska förmedla och sprida kunskap om hur föreskrifter ska tillämpas när det gäller informationshantering. Du bör även trivas med att arbeta med en hög grad av självständighet och vara trygg i din specialistkompetens.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift och är en van användare av Office-paketet.

Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Slutet av februari 2021 eller enligt överenskommelse

Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sektionschef Arber Jashari
0768-91 60 98
Upphandlingschef Gabriella Manieri
040-341753
HR-chef Pernilla Hedin
0734-26 44 63
Controller Madeleine Spjuth
040-342164
Stabs- och ekonomichef Jörgen Jepson
040-341446
Avdelningschef Charlotte Glimskog
0705-412129
Avdelningschef Åsa Ollerstam Lundh
0734-249152
Avdelningschef Åsa Jensen
0766-103870
Avdelningschef Helen Martinsson
0706-702007
Avdelningschef Pia Hesselroth Tegel
0708-410533

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 december 2020
  • Ansök senast: 27 december 2020

Besöksadress

August Palms plats 1 20580 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

12 maj 2021

Verksarkivarie

Verksarkivarie

11 maj 2021

Arkivarie till Region Västerbotten, Umeå

Arkivarie till Region Västerbotten, Umeå

11 maj 2021