Arkivarie till Nyköpings Stadsarkiv

Arbetsbeskrivning

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. I kommunen arbetar ca 4.000 personer för att uppfylla målen om service, professionellt bemötande och tillgänglighet samt möta de utmaningar som ställs på en region i stark tillväxt.

Mångfald gynnar utvecklingen. Vi eftersträvar därför en jämnare köns- och åldersfördelning samt varierad etnisk och kulturell bakgrund hos våra medarbetare.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att ge alla arbetsplatser förutsättningar för ett medskapande och ett strukturerat arbetssätt. Vi lägger därför stor vikt vid att Du delar kommunens värdegrund och medarbetarpolicy.
För mer information: www.nykoping.se

I Nyköpings kommun satsar vi på hälsofrämjande insatser för våra medarbetare och har därför infört rökfri arbetstid.

Nyköpings stadsarkiv ligger under kommunstyrelsen och är organisatoriskt placerad på Kommunledningskansliet. Arkivfunktionen stödjer kommunens förvaltningar och bolag och arbetar för att allmänna handlingar ska hanteras och arkiveras på ett säkert sätt över tiden. Tjänsten är placerad i Nyköpings Kommuns Stadshus.

Förutom den löpande arkivverksamheten med bl.a. utlämnande av handlingar, tillsyn och rådgivning kommer införande av e-arkiv framöver att planeras. Stadsarkivet använder Visual Arkiv som förteckningsprogram och Platina som ärende- och dokumenthanteringssystem i sin verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten som arkivarie innebär bl.a. att ta emot och förteckna handlingar, besvara förfrågningar och att göra arkivmaterial tillgängligt på olika sätt. Samt att tillsammans med kommunarkivarien ge kommunens nämnder, förvaltningar och bolag råd och stöd i dokumenthanteringsfrågor. Även deltagande vid tillsyn (inkl. inspektioner) och olika utredningar ingår. Du kommer också att delta i framtida arbete med hur kommunens information ska arkiveras i digital form framöver (kopplat till arbeten med e-arkiv). Arbetet som arkivarie innebär regelbundna kontakter internt och externt då ett mindre expeditionsansvar samt ett eventuellt ansvar för folkrörelsearkivet ingår i tjänsten.

KVALIFIKATIONER
Du som söker ska
- ha en akademisk utbildning med inriktning arkivvetenskap, minst 60 högskolepoäng (40 poäng enligt gamla poängsystemet).
- ha god kunskap om IT och van att jobba i Office miljö samt en utvecklad förståelse för digital lagring och dess roll i organisationers informationsförsörjning.
- ha goda kunskaper om regelverk kring arkiv samt om offentlighet och sekretess.
- ha erfarenhet av tidigare arbete med inriktning mot digital arkivbildning, e-arkivering och dokumenthantering.

Du är noggrann, har förmågan att ta egna initiativ och arbetar självständigt, har lätt för att samarbeta, är utåtriktad samt har hög servicekänsla. Har god förmåga att planera och organisera uppdrag och arbetsinsatser. Du har också god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift.

Meriterande är:
- arbetslivserfarenhet inom arkivområdet i offentlig verksamhet.

ÖVRIGT
Nyköpings kommun arbetar med flexibel arbetstid och erbjuder ersättning för patientavgifter samt en personlig motions- och friskvårdsförmån.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Nilsson
0155-24 84 04
Åsa Johansson
0155-24 81 83
Anna Möller
0155-24 85 59
Harriet Suomi-Forssblad
0155-45 75 19
Pekka Haapanen
0155-24 89 92
Per Norrhäll
0155-24 84 70
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155 – 45 74 20
Vision Åsa Johansson
0155-24 81 83
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155-45 74 20

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Nyköpings kommun - Centrala funktionen
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Efter överenskommelse.
  • Publicerat: 15 augusti 2014

Besöksadress

Stora Torget 1 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


Arkivarie

26 april 2021