AT-läkare till Helsingborgs lasarett

Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Den nya förvaltningen Skånevård Sund samlar de tidigare förvaltningarna Ängelholms sjukhus, Helsingsborgs lasarett, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg, Psykiatri Skåne och del av Primärvården Skåne (28 vårdcentraler, BVC och MVC, Centrum för Primärvårdsforskning samt Flyktinghälsan) med totalt 8 100 medarbetare.

Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Lasarettet ansvarar även för delar av närsjukvården.

Läs mer om AT vid Helsingborgs lasarett under Forskning & Utbildning, www.helsingborgslasarett.se

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu AT- läkare med tillträde 2014-03-01

Helsingborgs lasarett består av Division Närsjukvård och Division Kirurgi.
AT-blocken inom Helsingborgs lasarett omfattar planerad tjänstgöring på 18 månader för att erhålla läkarlegitimation.

Allmäntjänstgöringen omfattar tjänstgöringsavsnitt inom Internmedicin 6 månader (inkl Anestesi och Diagnostisk vecka). Kirurgi/Ortopedi 3 månader, Psykiatri 3 månader och Allmänmedicin 6 månader. Akutdelen inom såväl Internmedicin som Kirurgi/Ortopedi sker i samarbete med Akutcentrum. Den inbördes ordningen kan variera vad gäller Kirurgi/Ortopedi och Psykiatri.

Vid Helsingborgs lasarett bedrivs specialiserad akutsjukvård samt tyngre specialiserad planerad vård.

Du som AT - läkare får en egen mentor som följer dig genom hela AT-perioden. Utöver det har du en studierektor vid varje placering. Som AT - läkare kommer du under din AT att erbjudas att åka på AT-tinget, STRAMA – utbildning samt akutkurs. Dessa utbildningar arrangeras av Region Skåne. Under din AT arrangeras också fortlöpande föreläsningar.

Våra AT - läkare fyller en viktig funktion i sjukvården! Välkommen att utvecklas som kliniker i en interaktiv miljö på Helsingborgs lasarett!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har läkarexamen eller motsvarande. Du har kunskaper i svenska språket som motsvarar lägst nivå B2 enligt Europarådets nivåskala. http://www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Europeiska-referensramen-for-sprak/

Du som har läkarexamen utanför EU/EES ska ha godkänt kunskapsprov (TULE). Bifoga beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT-tjänst.

Vi fäster stor vikt vid att du som person är engagerad, initiativrik, kommunikativ och har ledaregenskaper.

Vi vill att du ansöker online och bifogar följande bilagor:
- CV som innehåller alla utbildningar från gymnasium eller motsvarande samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och korrekt anställningstid, med från- och till datum angivet i år, månad, dag. Du kan givetvis även ange ytterligare erfarenhet som du önskar åberopa.
- Ett personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT i Helsingborg.
- Bevis om läkarexamen, Ladokutdrag eller motsvarande.
- Du som har läkarexamen utanför EU/EES ska även bifoga bevis om godkänt kunskapsprov (TULE) samt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT-tjänst.

Övriga meriter som du åberopar i din ansökan ska styrkas med intyg vid eventuell intervju.

Vi kommer att hålla intervjuer den 9, 10 och 14 oktober 2014. Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus, förordar vi att du begränsar antalet ansökningar till tre, varav ett skall anges som förstahandsval. Detta för att vi ska kunna beakta dina önskemål om placering i urvalsprocessen.

Mer information om hur du söker AT hittar du på www.skane.se/atst

Kontaktpersoner på detta företaget

Pia Malmros Boo, Enhetschef
042-406 39 02
Maria Hallberg Molin, Enhetschef
042-406 32 04
Sandra Olsson, Vårdförbundet
042-406 15 75
Gunilla Bengtsson, enhetschef
042-406 19 13
Solveig Svensson, Vision
042-406 31 67
Anne Andersson - Enhetschef
042-406 17 47 (Semester v. 29-32)
Lisa Hansson - Vårdförbundet
042-406 16 90
Eva Sällström, områdeschef
042-406 50 44
Anna Nilsson, personalspecialist
042- 406 10 69
Maria Gullberg - Vision
042-406 17 72

Sammanfattning

Postadress

Olympiahuset plan 3
Helsingborg, 25187

Liknande jobb