Attraktiv skärgårdskommun söker Personalchef

Arbetsbeskrivning

30 minuter utanför Stockholm ligger Österåker med centralorten Åkersberga. I Österåkers kommun arbetar 2000 personer med Sveriges viktigaste jobb. Det gör vi genom högt ställda mål såsom; bästa skolan i länet, högkvalitativ omsorg för äldre och funktionshindrade, professionell kommunal service och gott bemötande, ekonomi i balans, en trygg miljö och ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka Vi har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Du som arbetar hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort.

 Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker dig som vill anta uppdraget att driva och leda vidareutvecklingen inom personalområdet i Österåkers Kommun och på så sätt bidra till att kommunen stärker sin position som attraktiv arbetsgivare för nuvarande och blivande medarbetare. Personalchefen har ansvaret att leda och utveckla Österåkers Kommuns personalarbete. Arbetet på personalenheten stödjer kommunens olika verksamheter på ett sådant sätt att verksamheterna i sin tur kan utföra sina uppdrag till medborgare och kunder med hög kvalité och på ett effektivt sätt.

Personalchefer rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp. I rollen ingår ansvar för Personalenhetens två delar: Lön och HR. I rollen ingår direkt personalansvar för tre HR-konsulter och en Lönechef. Enheten har en övergripande roll i arbetsgivarfrågor men också en stödjande funktion till förvaltningarna. Personalenheten utvecklar, följer upp och utvärderar Österåkers kommuns strategiska och övergripande arbete inom ramen för arbetsgivarrollen.

Arbetsbeskrivning

Rollen som personalchef handlar till stor del om att förstå behovet av stöd och utveckling inom personalområdet hos kommunens verksamheter och tillsammans med personalenhetens medarbetare utveckla och kommunicera personalarbetet ut till verksamheterna.  Arbetet förutsätter därför ett övergripande samarbete mellan enheter och förvaltningar. I uppgiften ingår att företräda personalenheten och förankra strategiska val som enheten gör såväl i Kommunens ledningsgrupp som i kommunstyrelse, nämnder och till viss del även i våra kommunala bolag. Personalchefen ansvarar för att vara motorn i det strategiska personalarbetet.

Uppdraget kräver förmåga till helhetssyn och övergripande analytiskt, strategiskt och systematiskt tänkande. För att fortsätta arbetet med att uppnå kommunens mål med bland annat vara en attraktiv arbetsgivare krävs att du tar initiativ och har nya idéer och angreppssätt. Du driver och förverkligar dessa genom att omvandla visioner till mål och handling i nära samarbete med chefer, politiker, medarbetare och arbetstagarorganisationer. I det dagliga arbetet leder och motiverar du dina medarbetare och skapar engagemang och delaktighet.

Kvalifikationer

Du har akademisk utbildning inom personal- och arbetslivsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig inom relevant område. Du har erfarenhet av kvalificerad strategiskt personalarbete och god vana att arbeta med processer och projekt som spänner över breda samarbetsytor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta fram och implementera personalstrategier.

Du ska ha dokumenterad ledarerfarenhet. Du har goda kunskaper och erfarenhet av tillämpning av lagar och avtal inom arbetsrättens område. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet är meriterande. Då vi genom samverkansavtal har tät dialog med fackliga företrädare är erfarenhet av samverkan ett krav.

Som person har du ett prestigelöst och lyhört förhållningssätt till ditt arbete och din omgivning samtidigt som du har hög integritet och trivs med stort eget ansvar.

Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass 3 kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627) att genomföras innan anställning.

Ansökan sker i samarbete med Experis, läs annonsen i sin helhet och ansök genom att klicka här. 


Österåker är en skärgårdskommun i stark tillväxt och utveckling, en av landets snabbast växande kommuner. På sommarhalvåret fördubblas befolkningen genom fritidsboende och turister. Nyföretagandet är starkt och arbetslösheten mycket låg. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med vattenkontakt. Flera spännande bostadsområden byggs och permanentboende i skärgården lockar allt fler. Österåker samarbetar med andra kommuner för att möta den ökade tillväxten, genom en gemensam vision att skapa 50 000 nya arbetstillfällen. För mer information se även osteraker.se

Kontaktpersoner på detta företaget

Åsa Häger, Rektor
08-54081554
Johanna Allard, Utbildningsledare
08-540 815 53
Sara Schildt, Adm. Chef
08-54081710
Henrik Kempe, Rektor
08-540 810 45
Yvonne  Aili, Enhetschef
08-54081235
Lennart Froby, Samordnare
08-540 81234
Erica  Sundberg, Samordnare
08-54081245
Ulf  Carlqvist, SSR
08-540
Daniela  Balladares, VISION
08-54081225
Monika Smidestam, IT-chef
08 540 810 17

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Österåkers kommun
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • enligt ök
  • Heltid/ Ej specificerat

Besöksadress

Österåker 18486 Österåker
None

Postadress

Hackstavägen 22
Åkersberga, 18486

Liknande jobb


HR-chef

4 augusti 2020

HR-chef Södra Cell Mörrum

HR-chef Södra Cell Mörrum

3 augusti 2020