Avdelningschef, Smärtcentrum, Umeå

Avdelningschef, Smärtcentrum, Umeå

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Smärtcentrum är en del av Neuro-Huvud- Hals-Centrum (NHHC). Inom NHHC arbetar cirka 650 personer med olika aspekter på utredning, behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador på nervsystemet. Målgruppen för vår verksamhet är patienter med behov av högspecialiserad neurovård från norra Sverige. NHHC innefattar förutom Smärtcentrum även Neurologi, Neurokirurgi, Stroke, klinisk Neurofysiologi, Neurorehab NUS, Neurorehab Sävar, Öron-Näsa-Hals, Logopedi samt Käkkirurgi. Den sammanhållna organisationen ska skapa förutsättningar för en fortsatt god utveckling av utredning, behandling samt rehabilitering. Verksamheten inkluderar såväl forskning, utveckling samt utbildning av hög kvalitet. Ett särskilt ansvar är att fungera som ett kunskapscentrum i länet och regionen.

Smärtcentrum vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå är en länsövergripande verksamhet som består av tre enheter; Rehabiliteringsmottagning/rehabiliteringsprogram, Smärtenhet och Smärtmottagning. Alla enheterna samarbetar med hälsocentraler och sjukhuskliniker kring patienter med komplexa smärttillstånd.

Rehabiliteringsmottagningen och programmets verksamhet är inriktad mot bedömning och rehabilitering av långvariga smärttillstånd. Arbetssättet är multidisciplinärt och teambaserat och vi arbetar efter ett bio-psyko-socialt synsätt. Denna verksamhet är ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
Smärtmottagningens och smärtenhetens verksamhet är inriktad mot såväl maligna som icke maligna komplicerade smärttillstånd. Arbetet innehåller bedömning, rådgivning och till viss del nedtrappning av läkemedel/opioder samt utförande av diagnostiska rotblockader.

ARBETSUPPGIFTER
Som avdelningschef hos oss erbjuds du ett intressant, varierande och utmanande arbete. Du ser helheten och potentialen samt tar oss modigt framåt. Ditt huvudsakliga uppdrag är att planera, leda och utveckla verksamheten. Med en tydlig arbetsgivarroll tar du ansvar för att resurser används på bästa sätt utifrån verksamhetens uppdrag och dina befogenheter. Du agerar förebild, arbetar för att skapa gemensamma visioner och frigöra handlingskraft i verksamheten. Du är lyhörd, utmanar, uppmuntrar och skapar förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas. Smärtcentrum är en nyligen sammansatt enhet där ett av målen är att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. I den processen kommer din positiva anda och ditt engagemang spela en viktig roll.

Som avdelningschef är du ansvarig för verksamheten på delegation från verksamhetschef att leda det som organisatoriskt tillhör avdelningen;

• verksamhetsansvar
• budgetansvar
• personalansvar
• arbetsmiljöansvar/systematiskt arbetsmiljöarbete

Du har ett nära samarbete med medicinska sekreterare för att den dagliga driften ska fungera så bra som möjligt.

Du företräder arbetsgivaren genom att leda och utveckla mot beslutade mål för Regionens bästa. Du är direkt underställd biträdande verksamhetschef och förväntas vara en aktiv deltagare i ledningsgruppen och i det strategiska arbetet. Ledare i Region Västerbotten utbildas i bland annat ekonomi- och personalfrågor och ges möjlighet till fördjupande ledarskapsutbildningar samt handledning/coachning enskilt eller i grupp.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning eller motsvarande kompetens förvärvad genom utbildning och erfarenhet.

Vi söker dig som har god ledningsförmåga och är strukturerad i ditt arbete. Du ska vara delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete. Det är viktigt att du har kunskap om vårdens organisation och erfarenhet av att ha arbetat inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av arbete med rehabilitering, smärtsjukvård och arbete med mottagningsverksamhet

Det är viktigt att du kan prioritera och delegera. Du känner dig bekväm med att arbeta administrativt och är en van datoranvändare.

ÖVRIGT
Uppdraget som avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på 4 år, som kombineras med en tillsvidareanställning inom Region Västerbotten som motsvarar ditt kompetensområde.

I rekryteringsprocessen och urval kan vi komma att använda ett arbetspsykologiskt test.

Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Sammanfattning

Liknande jobb


10 april 2021

Enhetschef

Enhetschef

9 april 2021

Medicinsk chef, Lung- och allergisektionen, Medicincentrum, Umeå

Medicinsk chef, Lung- och allergisektionen, Medicincentrum, Umeå

9 april 2021