Avdelningschef till daglig verksamhet och stöd

Avdelningschef till daglig verksamhet och stöd

Arbetsbeskrivning

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Förvaltningen för funktionsstöd söker nu en avdelningschef med uppdrag att tillsammans med andra förbättra våra målgruppers livsvillkor!

Förvaltningen för funktionsstöd är nu inne på år tre. Som Sveriges största förvaltning för funktionsstöd tar vi möjligheten att vara med och bidra till kunskapsutveckling och forskning inom verksamhetsområdet. Våra viktigaste frågor utöver att utveckla grunduppdraget handlar just nu om att fortsätta arbetet med likvärdig och effektiv välfärd och kompetensförsörjning. Särskilt viktigt i ditt uppdrag är att driva frågor kring att barn och deras familjer ska få det stöd de behöver.

Din närmsta chef är förvaltningsdirektören och i förvaltningsledningen finns dina kollegor som tillsammans har uppdrag för förvaltningen som helhet.

I förvaltningsledningsarbetet förväntas du lösa komplexa frågor som bidrar till målgrupperna utifrån förvaltningens och stadens uppdrag som helhet. I ditt uppdrag ingår att samverka och samordna frågor i förvaltningen och med externa parter. Vi har ett ambitiöst ledarutvecklingsarbete med förvaltningens alla chefer eftersom vi vet att ledarskapet är avgörande för organisationens möjlighet att nå resultat. I det arbetet är du som en del av högsta ledningen en drivande part. I förvaltningsledningen har vi fokus på att leda utifrån förvaltningens ledarfilosofi vilket innebär att Göteborgs Stads förhållningssätt syns i ditt ledarskap - det ska märkas att du tänker nytt, du bryr dig, du vet vem vi är till för och du arbetar tillsammans.

I ditt uppdrag ingår ansvar för avdelning daglig verksamhet och stöd som inrymmer insatserna daglig verksamhet och personlig assistans i kommunal regi, korttidsvistelse, korttidsboende, barnboende, avlösarservice, ledsagning, anhörigstöd, lots för personer med funktionsnedsättning, Eldorado resurs och Dalheimers hus. 1800 medarbetare varav 50 enhetschefer och sex verksamhetschefer arbetar varje dag för ett gott och självständigt liv för målgrupperna. Avdelningens verksamheter är både stadenövergripande och indelade i stadsområden. Inom din avdelning leder och styr du arbetet för att de insatser som har beröringspunkter bidrar till målgrupperna som helhet och att de insatser som är unika inom förvaltningen utvecklas ytterligare.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleexamen och erfarenhet av ledningsarbetet på strategisk nivå i en politiskt styrd organisation. Du har varit chef inom verksamhetsområdet och har kunskap om utförarverksamheter. Du har varit chef över chefer. Genom din utbildning eller erfarenhet har du goda kunskaper kring lagstiftning, framför allt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Du är dessutom väl förtrogen med lagstiftning kopplad till arbetsmiljö och arbetsrätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i kommunledningsgrupp.

De ledarkriterier som är särskilt viktiga för uppdraget är helhetssyn, mål- och resultatinriktad och förändringsorienterad.

Helhetssyn märks genom att du ser vad som behöver göras utifrån förvaltningen och staden som helhet för att förbättra livsvillkoren för målgrupperna. Du tar till dig olika perspektiv för att tillsammans med andra hitta den bästa vägen framåt i svåra frågor. Du möjliggör samordning för de frågor som kräver det. Du tar hela ditt handlingsutrymme i ditt uppdrag.

Mål- och resultatinriktad märks genom att du tydliggör riktning för andra och arbetar strukturerat med hjälp av planering och uppföljning för att se resultat.

Förändringsorientering märks genom att du ser och skapar möjligheter till förändringar som behövs för utveckling. Du bidrar till att förvaltningen tänker nytt kring att möta målgruppernas behov.

Du är dessutom skicklig på intern och extern kommunikation och använder det som ditt verktyg i ledarskapet.


ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på
efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.

Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas på Selma center Intervjuer planeras till 17-20 april.
För slutkandidater planeras sedan testning på Assessment Center den 9 eller 10 maj.

Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor
- Heltid med möjlighet till deltid
- Introduktion vid nyanställning
- Kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.

Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


19 mars 2023

18 mars 2023