Avdelningschef till Statsbidragsavdelningen på SPSM

Arbetsbeskrivning

Presentation

Myndighetens kärnvärden är respekt för individen, delaktighet och tillgänglighet. Vi söker dig, framtidens ledare, som delar våra kärnvärden. Vi kan erbjuda ett spännande uppdrag, där du tillsammans med engagerade och kvalificerade medarbetare kan bidra till att göra skillnad för många.

På Statsbidragsavdelningen hanteras bland annat statsbidrag till grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor och universitet. Statsbidragsavdelningens uppdrag är att både administrera och följa upp effekter av statsbidrag. Bidragen kan beviljas både som verksamhetsstöd och särskilda utvecklingsmedel.

Avdelningen har för närvarande 12 medarbetare med olika uppgifter, utredare, ekonomer och en registrator. Medarbetarna har sina placeringsorter i Örebro, Umeå, Solna och Härnösand. Vi söker dig som vill leda vår avdelning med placeringsort Härnösand eller Solna.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill leda vår avdelning med placering i Härnösand alternativt Solna. Du har ansvar för avdelningens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Uppdraget innebär bland annat att:
• leda och fördela arbetet
• ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och inom beslutade ramar
• utveckla den egna verksamhetens arbete och vara pådrivande i det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet
• ansvara för externa kontakter och samarbeten
• fastställa vägledningar och initiera och driva frågor om föreskrifter, riktlinjer, policyer och planer
• löpande följa det ekonomiska utfallet mot budget och ansvara för att budget följs.

Du ingår i myndighetens ledningsgrupp. I ditt uppdrag där ingår att i första hand bevaka frågor kring statsbidrag men också att bidra till myndighetens hela verksamhet.

Du är processägare för området statsbidrag och leder tillsammans med din processledningsgrupp arbetet med att ständigt förbättra processerna.

Arbetet förutsätter ett nära samarbete med övriga avdelningar på myndigheten.

Utbildning/erfarenhet

För att lyckas i uppdraget ska du ha
• en akademisk examen som statsvetare, samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning
• minst tre års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som chef. Arbetet ska ha inneburit ansvar för budget, personal, verksamhet och arbetsmiljö
• erfarenhet av arbete i chefsbefattning inom offentlig verksamhet

För att lyckas väl i uppdraget behöver du ha vilja och förmåga att samverka konstruktivt. Du ska aktivt verka för en god samverkan med såväl medarbetare som arbetstagarorganisationer.

Du har en god samarbetsförmåga. Du relaterar på ett lyhört och smidigt sätt, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vidare ska du ha en god kommunikativ förmåga, du säkerställer att ditt budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter. Du uppnår resultat tillsammans med dina medarbetare.

Du ska även ha förmåga att arbeta förändrings- och utvecklingsinriktat. Det vill säga ha förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter och leda utvecklingsarbete genom att skapa engagemang och delaktighet.

I ditt arbete ska du kunna hantera komplexa frågor. Du behöver därför ha en god analytisk förmåga. Med det menar vi en problemlösande, numerisk och språklig förmåga.

Det är meriterande om du har

• erfarenhet av arbete inom det specialpedagogiska fältet
• kunskap om, eller erfarenhet av funktionsnedsättningar och dess pedagogiska konsekvenser
• erfarenhet och ansvar för omfattande ekonomisk hantering och uppföljning
• erfarenhet av utveckling och anpassning av systemstöd, för hantering av komplexa processer
• erfarenhet av arbete i en processtyrd organisation
• erfarenhet av att ha arbetat inom en statlig myndighet

Kontaktpersoner på Specialpedagogiska skolmyndigheten:
Greger Bååth, Generaldirektör, 010-473 60 35
Sonja Näsholm, HR-specialist, 010-473 51 14
Katarina Miiros, Saco-S, 010-473 50 52
Martin Hermvik, OFR/S, 010-473 67 23

Företagsbeskrivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har ca 1160 anställda och har verksamhet i hela landet. Läs mer på vår webbplats www.spsm.se

Sluttext
Apply via client homepage

https://recruit.visma.com/Public/Login/Applicant.aspx?ReturnUrl=%252fApplicant%252fApply.aspx%253fguidAssignment%253d6c114a11-2d16-40ab-b7ec-f23d2fd02e53%2526frameablegui%253d

Artiklar i detta ämnet

  1. Bra ledare som chef

Kontaktpersoner på detta företaget

Åsa Arkestål

Mikael Andersson
mikael.andersson@poolia.se
Lovisa Stehn
lovisa.stehn@poolia.se
Andrea Bergkvist

Staffan Rosenberg
08-555 65239
Mikael Andersson

Eva Nilsson
08-555 65 312
Petra Fryxell
08-555 652 25
Jessica Heikkilä
08-555 650 26
Eva Nilsson

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Poolia Office Professionals AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt Överenskommelse
  • Heltid tillsvidareanställning
  • Publicerat: 21 november 2016

Besöksadress

Kungsgatan 57 A, Box 207
None

Postadress

Kungsgatan 57 A, Box 207
Stockholm, 10124

Liknande jobb


Vi söker en Viltchef

Vi söker en Viltchef

25 november 2020

Biträdande enhetschef lokalfrågor och hörselteknik

24 november 2020

Gruppchef, sektionen för ekonomiadministration

Gruppchef, sektionen för ekonomiadministration

24 november 2020

Chef inom Fastighetsbildning, Vänersborg

Chef inom Fastighetsbildning, Vänersborg

23 november 2020