Avtalscontroller till Kungälvs kommun

Avtalscontroller till Kungälvs kommun

Arbetsbeskrivning

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!

Kommunkansliet ansvarar för centrala stödprocesser såsom upphandling och inköp, juridik, arkiv, överförmyndarverksamhet, registratur, digitaliserings- och systemförvaltarfrågor samt nämndadministration. Enheten har 30 medarbetare av vilka fem ingår i upphandlingsgruppen. Upphandlingsgruppen genomför upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader och använder sig av upphandlingssystemet Kommers men även avtalsdatabasen Proceedo. Gruppen består i dagsläget av tre upphandlare och en avtalscontroller som arbetar i ett modernt aktivitetsbaserat kontor i centrala Kungälv. Inom upphandlingsområdet har kommunen samarbeten med Göteborgs Stad men även med de övriga grannkommunerna.

Eftersom vår avtalscontroller ska gå i pension söker vi nu hennes ersättare.

ARBETSUPPGIFTER
Som avtalscontroller bidrar du till en god följsamhet mot kommunens avtal genom regelbundna och återkommande kontroller och analyser av inköpsbeteenden. Du stödjer de avropande enheterna i de leverantörskontakter som kan vara nödvändiga vid brister i leveranser. Vidare ansvarar du för att följa upp att leverantörerna fullföljer sina åtaganden i enlighet med avtalade villkor genom löpande dialog med såväl avropande enheter som leverantörer. Du genomför även stickprovskontroller. Dessutom ingår att följa upp faktisk förbrukning i förhållande till prognostiserad förbrukning för att skapa underlag till strategier för kommande upphandlingar där en viktig del är uppföljning av den administrativa avgiften som tas ut av på ramavtalen. Rollen är under utveckling och det kommer finnas utrymme att själv bidra till dess framtida utformning i samråd med chef, kollegor och kommunens inköpande verksamheter.

Under det kommande året kommer systemstödet till rollen förstärkas genom nya moduler till ekonomisystemet och i det arbetet kommer du ha en ledande roll. Du håller utbildningar för kommunens personal och förtroendevalda samt medverkar vid leverantörsträffar med näringslivet och dess representanter. Genom ditt arbete främjar du kommunens avtalstrohet, ett gott inköpsbeteende såväl som ett bra näringslivsklimat.
Du ingår i upphandlingsgruppen där du genom ett nära samarbete med upphandlarna bidrar till att befintliga och kommande upphandlingar håller hög kvalitet och är utformade så att de stämmer väl med de faktiska behoven.

Som avtalscontroller i Kungälvs kommun kommer du ha en nyckelroll i arbetet att säkerställa att våra kommunmedlemmar får det som de har rätt till och att skattemedel används på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Du verkar i en av Göteborgsregionens största och mest expansiva kommuner där alla inköp är samordnade under en och samma förvaltning. Arbetsplatsen kännetecknas av tillitsbaserad styrning, en platt organisation med få chefsled och möjligheten att själv ta ansvar för både sin egen och verksamhetens utveckling. Vi erbjuder möjlighet till semesterväxling och har flextidsavtal.

KVALIFIKATIONER
Krav för den här tjänsten är:
• relevant högskoleexamen inom ekonomi eller juridik, alternativt eftergymnasial flerårig inköpsutbildning.
• minst tre års erfarenhet av kvalificerad affärsförvaltning, inköps- och/eller upphandlingsarbete från antingen inköpssidan eller leverantörssidan.
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av projektmetodik samt goda kunskaper om lagarna om offentliga upphandlingar, främst LOU och LUF.

För att lyckas i den här rollen behöver du vara noggrann, ha integritet, ett sinne för siffror och förståelse för det offentliga uppdraget och dess villkor. Du har förmåga att påverka andra och genom din personlighet och sätt att arbeta åstadkomma förändrade beteenden. Du har en välutvecklad förmåga till samarbete med olika kompetenser i en stor och komplex organisation. Du är orädd och drivs av en vilja att arbeta tillsammans i en positiv, konstruktiv anda.

Stor vikt kommer att läggas vi personlig lämplighet.Ansökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.

Sammanfattning

Liknande jobb


Upphandlare

Upphandlare

20 oktober 2021

Upphandlare - inhyrningsprojekt

Upphandlare - inhyrningsprojekt

20 oktober 2021

Upphandlare – ram och avropsavtal

Upphandlare – ram och avropsavtal

20 oktober 2021