Barn- och elevhälsachef, Förskole- och grundskoleförvaltningen

Barn- och elevhälsachef, Förskole- och grundskoleförvaltningen

Arbetsbeskrivning

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?

Vill du tillsammans med oss arbeta långsiktigt, hållbart och strategiskt för att Varberg fortsatt ska vara en stark skolkommun? High five på den skicka in din ansökan och ta chansen!

Vi söker en barn- och elevhälsachef som med kompetens, kunnighet och kraft kan föra oss fortsatt framåt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vi söker dig som är prestigelös, tydlig och har god förmåga till helhetssyn. Du är trygg, tar initiativ och lyssnar in olika perspektiv. Som barn- och elevhälsachef tar du ansvar och fattar beslut, och är en förebild och ambassadör för barn- och elevhälsan och Varbergs kommun. Dessutom är du självklart intresserad av utvecklingsarbete där förebyggande och hälsofrämjande arbete samverkar med det pedagogiska uppdraget i verksamheterna, kan grotta ner dig i aktuell forskning och samtidigt värna helikopterperspektivet så att insatser är behovsanpassade utifrån Varbergs kontext.

ARBETSUPPGIFTER
Som barn- och elevhälsachef ansvarar du för att leda och utveckla kvalitén för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp och rektorerna ska du bidra till att utveckla den övergripande barn- och elevhälsan och skapa en gemensam grundsyn på elevhälsans uppdrag både kommunövergripande och på respektive skola. Fokus är att skapa ökad måluppfyllelse, bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande med ett inkluderande förhållningssätt utifrån ett 1-16 års perspektiv.

Du ska arbeta strategiskt, i dialog och samordning med rektorer, om skolornas behov av central elevhälsa avseende både kompetenser och bemanning för att stödja verksamhetens främjande och förebyggande arbete. Uppdraget innebär också att utveckla och tydliggöra arbetsformerna inom elevhälsan.

Du ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för att skapa förutsättningar för alla våra verksamheter med fokus på barns och elevers utveckling, lärande och resultat. Du är också verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Som barn och elevhälsachef kommer du tillsammans med handläggare på förvaltningens kansli att ansvara för ärenden till nämnden. Du samverkar också med andra förvaltningar i Varbergs kommun och ingår i olika regionala och eventuella nationella nätverk. och arbetar för att stärka vår externa och vår interna samverkan med målsättningen att finna samverkansformer mellan det pedagogiska uppdraget och de hälsofrämjande insatserna. Du verkar även för att stödja utvecklingen av den lokala elevhälsan och stärka elevhälsoperspektivet på alla nivåer.

Du har ett övergripande ansvar för ekonomi, personal, verksamhet, utveckling och resultat. Du är närmsta chef för och arbetsleder centralt placerade funktioner inom barn och elevhälsan; MLA, skolläkare, psykologer, specialpedagoger med övergripande uppdrag och logoped. Du är också närmsta chef för rektor på kommunens resursskola som också fungerar som ett kompetenshus för skolorna med specialpedagogisk funktion och närvaroteamet Be right back. Du ansvarar och samordnar mottagningsteamen för grundsärskola/anpassad grundskola och resursskolan.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha en akademisk examen med inriktning mot utbildning/pedagogik och ha ledarerfarenhet från förskola, grundskola, grundsärskola eller gymnasieskola, ditt ledarskap kännetecknas av engagemang, lyhördhet och tydlighet. Du har en god kommunikativ förmåga, entusiasmerar och motiverar din omgivning, och bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi ser gärna en glimt i ögat hos dig, och att du uppskattar att vara en i gänget!. Meriterande är examen från den statliga rektorsutbildningen. Du är väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys för att fortsatt utveckla helheten inom elevhälsan inom Varbergs kommun.

Du är omvärldsorienterad och insatt i elevhälsans lagstiftning och uppdrag, skollagen, läroplaner samt hälso- och sjukvårdslagen och i elevhälsans utveckling och utmaningar. Du har erfarenhet av ekonomiskt strategi- och analysarbete och är van vid att arbeta utifrån budget, prognos, uppföljning och rapporter. För oss är det också viktigt att du har en god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Varberg har goda skolresultat och tillsammans med dig vill vi bli ännu bättre välkommen med din ansökan!

Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis och i förekommande fall förskollärarlegitimation alternativt lärarlegitimation.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer att hållas på eftermiddagen 2023-05-15.

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!

Sammanfattning

Liknande jobb


Verksamhetschef sökes till Hvitfeldtska Gymnasiet

Verksamhetschef sökes till Hvitfeldtska Gymnasiet

21 september 2023

Biträdande skolledare

Biträdande skolledare

28 september 2023

14 september 2023

Verksamhetschef grundskola och gymnasieskola

Verksamhetschef grundskola och gymnasieskola

14 september 2023