Barn- och ungdomshabiliteringen söker fysioterapeut

Barn- och ungdomshabiliteringen söker fysioterapeut

Arbetsbeskrivning

I region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter.

Barn- och ungdomshabiliteringen är en specialistenhet inom länssjukvården som ger stöd till barn och ungdomar 0–20 år samt deras anhöriga. Enheten består av drygt 35 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team med arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist, logoped, psykolog, socionom, barnskötare, specialpedagog, barnsjuksköterska, uroterapeut, barnneurolog samt medicinsk sekreterare. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Organisatoriskt är enheten indelad i barnteam, ungdomsteam samt autismteam med en övergripande medicinsk samordningsgrupp fördelad i teamen. Utöver grunduppdraget ingår i verksamheten även tilläggsuppdragen ätteam, rehabteam och riskbarn.

Barn- och ungdomshabiliteringen ingår i området Barn och unga vuxna (BUV) tillsammans med Vuxenhabiliteringen, Föräldra- och barnhälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa fyra enheter är samlokaliserade centralt på Köpmangatan 24 i Östersund


ARBETSUPPGIFTER
Som fysioterapeut på Barn- och ungdomshabiliteringen kommer dina arbetsuppgifter att rikta sig till barn med neurosomatiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team, där teamarbete och intresse för patienten står i fokus.
Arbetet består av patientkontakt individuellt såväl som i grupp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat individuella bedömningar, hembesök samt samarbete med övriga fysioterapeuter och andra yrkeskategorier inom enheten. Förutom den direkta patientkontakten med barnet kommer arbetet att ske i mötet med barnets familj och med andra personer i dennes nätverk.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är leg fysioterapeut samt har erfarenhet från arbete med barn och ungdomar, gärna från aktuell målgrupp. Du behöver ha en god samarbetsförmåga eftersom arbetssättet till största del utgörs av teamarbete. Vi vill att du är intresserad av att aktivt delta i utvecklingsarbete på enheten samt har ett stort engagemang för målgruppen. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan rekryteringstiden har gått ut. Inkom därför med din ansökan så fort som möjligt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Områdeschef Mikael Lec-Alsén
063-15 43 77
Enhetschef Anna Olander
0730-466802
Enhetschef Anette Furberg
070-1774982
Uroterapeut Lena Gunnarsson
063 15 46 47
Enhetschef Håkan Löfvenberg
063-15 43 14
Teamledare Kerstin Engqvist
063-153288
Enhetschef Mona Sunnfors
063-15 46 25
Socionom Katarina Lindblom Persson
063-154470
Enhetschef Erich Bieber
063-15 46 10
Teamledare Pär Källstrand
063-153922

Sammanfattning

Besöksadress

Kyrkgatan 12 Östersund
None

Postadress

Box 654
Östersund, 83127

Liknande jobb


Fysioterapeut till rehabenheten

Fysioterapeut till rehabenheten

16 april 2021

Fysioterapeut/sjukgymnast

16 april 2021

16 april 2021

16 april 2021