Behandlare/Familjebehandlare till öppenvård barn och unga

Behandlare/Familjebehandlare till öppenvård barn och unga

Arbetsbeskrivning

Arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inkl. ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familjerätt, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt alkoholhandläggning.

Avdelning Barn och familj ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i riskzon, barn som far illa eller behöver stöd, samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll eller i samarbetet med den andra föräldern. Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser.

Öppenvård barn och unga arbetar med stöd- och behandlingsarbete för barn och ungdomar i åldern 0 - 20 år och deras familjer. Vi ska finnas tillgängliga för att hjälpa till i svåra situationer där det behövs stöd och vägledning för att hitta lösningar. Inom öppenvårdens verksamhet ingår också arbete med barn- och föräldragrupper.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill arbeta inom öppenvård barn och unga, med inriktning mot ungdomar (13 - 20år).

Vi arbetar utifrån ett salutogent och systemiskt synsätt med ett tydligt barnperspektiv och anpassar oss efter familjernas behov, kvällsarbete kan därmed förekomma i viss utsträckning.

Öppenvården arbetar teambaserat med familjens behov i centrum vilket innebär mycket samverkan med både interna och externa samarbetspartners.

Vidare arbetar enheten kontinuerligt för att fortsätta utveckla metoder för att möta behoven hos målgruppen.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med socionomexamen alternativt annan beteendevetenskaplig examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet från stöd- och behandlingsarbete med barn och ungdomar är ett krav. Erfarenhet och kunskaper gällande missbruksproblematik samt ungdomar i kriminalitet är meriterande.

Du har god förmåga att samarbeta tillsammans med både interna och externa parter.

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Maida Koric, projektledare
0470-73 46 16
Supriya Melin, språkcoach
0470-73 46 39
Elisabeth Wernerson Johnson, avdelningschef
0470-419 49
Lärarförbundet
0470-415 62
Lärarnas Riksförbund
0470-415 61
Ulf Elm, Vision
0470-415 64
Peter Lundgren, enhetschef

Tomas Anderberg, instruktör
0470-79 63 22
Anders Gustafsson, Vision
0470-436 49
Madeleine Médoc, enhetschef

Sammanfattning

Besöksadress

35112 Växjö
None

Postadress

Box 1222
Växjö, 35112

Liknande jobb


Familjebehandlare

Familjebehandlare

8 oktober 2021

Familjebehandlare till öppenvården

Familjebehandlare till öppenvården

8 oktober 2021

7 oktober 2021

Familjebehandlare

Familjebehandlare

7 oktober 2021