Behandlingsassistent

Behandlingsassistent

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.

I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.

ARBETSUPPGIFTER
Huldas Hus är en öppen verksamhet och vi vänder oss till kvinnor som saknar fast boende. Huldas hus är en mötesplats som erbjuder kvinnorna trygghet, gemenskap, aktiviteter samt möjlighet till arbetsträning. Här träffas kvinnor över en kopp kaffe och för att äta en billig lunch, delta i någon av de olika aktiviteterna som erbjuds eller för att få stöd i sin ofta mycket svåra livssituation. Kvinnorna har också möjlighet att vila, tvätta, duscha, låna telefon och dator. Verksamheten har öppet på vardagar under dagtid.
De allra flesta kvinnor som kommer till Huldas hus har någon form av missbruks- och/eller psykosocial problematik och flertalet bär med sig erfarenhet av våldsutsatthet. Till Huldas hus är en välkommen även om en är påverkad av droger.

Arbetet innebär att bemöta och ta hand om kvinnor i hemlöshet och kris samt möta påverkade kvinnor. Även att arbeta länkande och motiverande. Tillsammans med övriga kollegor ska du få verksamheten att fungera som en trygg plats där besökaren också kan få möjlighet att vila och sköta sina basala behov.
Du kommer att samverka med myndigheter samt andra verksamheter som berör målgruppen. Utifrån beskrivningen av målgrupp och uppdrag innebär det också att du behöver kunna vara flexibel, samarbetsvillig samt ha förmåga att kunna sätta tydliga gränser på ett respektfullt sätt. Även skapa aktiviteter som besökarna kan delta i och skapa möjlighet till trygg social samvaro. Handledning av de kvinnor som arbetstränar. Tillsammans med övriga kollegor även ansvara för kökets dagliga drift, planering och beställning av varor samt laga mat och upprätthålla kökshygieniska rutiner.
I köket lagas det dagligen ca 20 portioner lunch och vi bakar regelbundet bröd och fikabröd till de gemensamma fikastunderna.
I arbetet ingår städning, disk och andra förekommande arbetsuppgifter i ett kök och verksamhet samt handhavande och regelbunden redovisning av kassaapparat.
En mycket viktig del i arbetet är den dagliga kontakten och samarbetet med kvinnorna som besöker verksamheten och övrig personal.
Du kommer vara med på regelbunden handledning tillsammans med övriga medarbetare.
Arbetet innebär också att tillsammans med övriga medarbetare svara för den dagliga skötseln och tillsynen av verksamheten som helhet.

På Huldas Hos arbetar fem medarbetare utifrån olika befattningar samt en enhetschef.


KVALIFIKATIONER
Utbildning till socionom alternativ socialpedagog, eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren finner likvärdig.

Utbildning eller erfarenhet av matlagning.

Arbetslivserfarenhet av människor i hemlöshet, utsatthet och kris.

Erfarenhet av utbildning/vana att arbeta utifrån MI samt arbeta utifrån lågaffektivt bemötande är meriterande.

Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.

Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.

Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.

Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.ÖVRIGT
Urval och intervjuer påbörjas innan ansökningstidens utgång.

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Behandlingspedagog, avdelning Lycke, SiS ungdomshem Nereby

Behandlingspedagog, avdelning Lycke, SiS ungdomshem Nereby

11 maj 2022

Möjliggörare

Möjliggörare

11 maj 2022

11 maj 2022

Boendeassistent tillsvidare

11 maj 2022