Behandlingsassistent till Stödboendet Växthuset

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningens organisation bygger på fyra områden med både myndighetsutövning och interna resurser. Områdena är: Förebyggande & Mottagning, Barn & Familj, Ungdom & Familj och Vuxna. Området Vuxna består av tre enheter: Utredning, Behandling och Boende.
Boendeenhetens uppdrag är att erbjuda individuella boendeinsatser med strukturerat boendestöd på uppdrag av Utredningsenheten.

Området Vuxna består av Utredningsenheten vuxna, Behandlingsenheten vuxna och Boendeenheten vuxna. Vid verkställande av bistånd arbetar vi med öppenvård och boendestöd för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik. Boendeenheten för vuxna består av Hjorten, Växthuset/ Murgrönan, Bostödsgruppen och Budget och skuldrådgivningen.

Växthuset/ Murgrönan vänder sig till bostadslösa vuxna personer med en dokumenterad missbruks-/ beroendeproblematik som tagit beslut om att leva nyktert och drogfritt.
Växthuset/ Murgrönan erbjuder ett tryggt, tydligt och trevligt boende. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett tillfälligt drogfritt stödboende tills klienten uppnått målet för ett annat boende. Verksamheten har 29 boendeplatser. Personalen består av gruppledare, kuratorer och behandlingsassistenter.

Arbetsbeskrivning
Allmänt om befattningen:
Arbetstiden är schemalagd vilket omfattar dag, kväll och helg.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Skriva minnesanteckningar i dokumentationssystemet Procapita
- Delta i de vardagliga sysslor som finns på boendet t.ex. flytt, städ.
- Genomföra övervakande nykterhetskontroller/ urinprover
- Ha kontakt med uppdragsgivare och andra aktörer/ vårdgivare
- Genomföra strukturerade psykosociala stödsamtal
- Delta och genomföra aktiviteter tillsammans med de boende
- Arbeta med social träning, stöd och uppmuntran till en aktiv fritid i drogfria miljöer
- Aktivt stödja och uppmuntra de som bor på Växthuset/ Murgrönan att påbörja/ fullfölja ett planeringsarbete i syfte att finna varaktiga lösningar för ett självständigt boende.

Kompetenskrav
- Behandlingsassistent utbildning eller utbildning som arbetsgivaren betraktar som likvärdig
- B- körkort

Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga, vilket bl. a. innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande
- Praktisk dokumenterad yrkeserfarenhet i minst 10 år av socialt arbete inom stöd och behandling avseende missbruk och beroende (alkohol, narkotika, kriminalitet och spel)
- Praktisk erfarenhet av arbete på stödboende med målgruppen missbrukare
- Goda kunskaper om aktuellt forskning inom sakområdena
- MI- /CRA-/ och återfalls-utbildning
- Dokumentationsvana i Procapita
- Minibussutbildning

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning 100%, from 31 augusti, 1 tjänst.

Facklig information
Vision: Jan Andersson, tel. 019- 21 12 02
SACO: Ove Carlsson, tel. 019- 21 40 79

Ansökan
Örebro kommun använder sig av ett elektroniskt rekryteringssystem och vi önskar att du lämnar din ansökan via systemet. Sista ansökningsdag är 17 augusti 2016

Ref.nr:Sö 251/2016

Välkommen med din ansökan!

Örebro kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Peter Örbring, Enhetschef
   019- 21 38 74
Kerstin Awad, Distriktsköterska
   019-21 49 44
Eva Cading, Enhetschef Barn och familj
   019-21 27 11
Ann-Sofie Vennerstrand, Rektor
   019-21 20 52
Emelie Rådström Sipinen, Enhetschef
   019-21 25 35
Peter Thermaenius, Rektor
   070-631 44 90
Mona Hansen, Förskolechef
   019-21 40 84
Johanna Gancarz, Utvecklingsledare
   019-21 32 23
Mona Öhrn, Kontorschef
   076-551 39 76
Anna Lorinius, Rektor
   019-21 49 67

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro Kommun
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal
  • Heltid/ Ej specificerat
  • Publicerat: 8 augusti 2016

Besöksadress

12345 12345 Örebro
None

Postadress

Box 30000
Örebro, 70135

Liknande jobb


23 oktober 2020

Behandlingsassistent, samordnare öppen avdelning Ängen

Behandlingsassistent, samordnare öppen avdelning Ängen

23 oktober 2020

Behandlingspedagog HVB

Behandlingspedagog HVB

23 oktober 2020