Behandlingspedagoger/Socialpedagoger

Arbetsbeskrivning

Vi söker behandlingspedagoger/socialpedagoger till vår verksamhet med ensamkommande flyktingbarn i ålder 13 - 15 år. Nytt boende kommer att öppnas i augusti 2014.

Arbetsuppgifter:
Delta i barnens/ungdomarnas vardag och deras olika fritidsaktiviteter. Förbereda barnen/ungdomarna för integration i samhället och medverka som ett allmänt stöd bl a i deras skolgång.

Kompetens:
Lämplig utbildning behandlingspedagog och/eller erfarenhet av liknande uppgifter.

Språkkunskaper:
Svenska
Andra önskvärda språkkunskaper är arabiska, farsi eller dari.

Ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, på flykt från sina hemländer och separerade från sina anhöriga. Dessa barn och ungdomar har särskilda behov som inte kan uppfyllas på ett vanligt PUT eller ASYL-boende och vi kan ge specifikt stöd på vårt boende för ensamkommande barn. Barnen behöver ett tryggt och välkomnande mottagande till Sverige med tidiga stöd och omvårdnadsinsatser.

Boendet kan ta emot både pojkar och flickor och har möjlighet att erbjuda separata avdelningar med dusch och toalett och varje boende har ett eget rum.

Boendet har dessutom personal på plats dygnet runt.
Målsättningar:
Målet för barnen är att de ska få en grundläggande trygg och kärleksfull tillvaro med möjlighet till att integreras in i det svenska samhället. Barnet ska få möjlighet att vara delaktig i utformandet av sin boendemiljö. Ungdomarna skall utvecklas till självständiga individer med möjlighet till att välja form av integration i det svenska samhället. I vår strävan samarbetar vi med skolor
och praktikplatser och vi ser att det är en viktig del i barnets integration i samhället. Integration kräver kunskap och vi strävar efter att nya kunskaper växer fram och att barnet utvecklas både som människa och medborgare.
Vi betonar öppenhet - en demokratisk grundsyn med ansvar, rättigheter, skyldigheter och respekt - alla människor har lika värde. Aktiviteter anpassas efter barnens egna behov, kunskaper, erfarenheter och intressen. Verksamheten bygger bl.a på att ungdomen tar eget ansvar och samarbetar med andra.

Kontaktpersoner på detta företaget

Platschef Aziz Hotak
0735266472
Verksamhetschef Alex Roslund
0760-124242
IT-ansvarig Peter Johansson
0761-985858
Föreståndare Erika Noaksson
0723276088

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Proprium Vård AB
  • 6 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid Schemalagd arbetstid
  • Publicerat: 12 maj 2014

Besöksadress

HVB Hemmet Sofielund, Mäster Nilsgatan 14
None

Postadress

HVB Hemmet Sofielund, Mäster Nilsgatan 14
MALMÖ, 21126

Liknande jobb


Familjehemskonsulent

Familjehemskonsulent

13 oktober 2021

Familjehemskonsulent

Familjehemskonsulent

13 oktober 2021

13 oktober 2021

Behandlingsassistent, Timvikarie

13 oktober 2021