Behandlingssamordnare, Öppenvårdsenhet Barn och familj

Arbetsbeskrivning

Gävle är en kommun i utveckling. Hos oss kan du göra skillnad på riktigt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb, 6700 kollegor och goda möjligheter för dig att växa. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen. Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss.

Socialtjänst Gävle jobbar för positiva förändringar för människor i utsatta situationer. Bland Socialtjänst Gävles 360 medarbetare finns socialsekreterare och behandlingspersonal som ger råd, stöd och hjälp till alla åldrar. Ambitionen är att göra det på hemmaplan och i närmiljö. Hos oss jobbar du alltid med barnens bästa i centrum och bygger insatserna på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vår hjälp gör Gävle tryggare.

Öppenvårdsenhet barn och familj ingår som en av fyra avdelningar i socialtjänstens förvaltning. Avdelningen heter Resursavdelningen och i den ingår flertalet verksamheter med uppdrag i form av olika insatser till olika mål- och åldersgrupper.
Öppenvårdsenhet barn och familj arbetar med familjebehandling till familjer (0-17 år) med svår och omfattande problematik där det gjorts en utredning och socialsekreterare har bedömt att det finns ett vårdbehov. Bedöms familjebehandling som rätt insats tas beslut om bistånd.
Vi arbetar på uppdrag av socialsekreterare där vi tillsammans med familjerna gör tydliga målformuleringar för att kunna följa upp- och se om vårdbehovet kvarstår eller ska revideras/avslutas. Målen dokumenteras i genomförandeplaner enligt BBIC och behandlarna har dokumentationsansvar i varje enskilt behandlingsuppdrag. Verksamhetens primära uppdrag är att arbeta med familjers beteendemönster och relationer för att på sikt säkerställa barn och ungdomars hemmiljö och levnadsvillkor. Verksamheten har en gemensam grund avseende den familjebehandling vi erbjuder, vilket är ett systemiskt förhållningssätt där vi ser helheten kring de familjer vi arbetar med. Att inkludera nätverket är en framgångsfaktor i familjearbetet och av stor vikt för att vi ska lyckas hjälpa familjer att få till stånd bestående förändringar och för att kunna stävja och/eller undvika placeringar. Vi eftersträvar också god kunskap och kännedom om anknytningsmönster och hur detta påverkar föräldrar, barn och övrigt nätverk i sina relationer.
Arbetet på Resursavdelningen och Öppenvårdsenhet barn och familj är specialiserat vilket innebär att det ställs stora krav på gränsöverskridande samverkan, både inom och utom organisationen. Stor vikt läggs vid att få familjerna och deras nätverk delaktiga i förändringsarbetet och att samverka med andra.


ARBETSUPPGIFTER
På Öppenvårdsenhet barn och familj arbetar 23 personal, varav 1 chef. Två av de 22 behandlarna arbetar som behandlingssamordnare på heltid och arbetar inte operativt med direkt familjearbete.

I uppdraget ingår bland annat att tillsammans med chef ta emot förfrågningar/uppdrag samt att fördela ärenden till behandlarna som skall arbeta med de familjer som blir aktuella. En annan viktig del i behandlarsamordnarens ansvar är att nära vägleda och coacha behandlarna i sitt behandlararbete, samt att tillsammans med chef ansvara för och utveckla samarbetet främst internt i förvaltningen. Metodfrågor och verksamhetsutveckling är också en arbetsuppgift i behandlingssamordnarrollen. Detta ställer stora krav på flexibilitet, lyhördhet samt god samarbetsförmåga. Oregelbunden arbetstid kan förekomma.

Uppdrag att vara stf enhetschef vid ordinarie chefs frånvaro, kan tillkomma, vilket ställer höga krav på ett tätt och tydligt samarbete med chef för tydlig mandatfördelning.

KVALIFIKATIONER
Socionomexamen, eller annan akademisk examen i kombination med erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du ska ha god kunskap om nätverksarbete och systemiskt orienterade arbetsmetoder. Tidigare erfarenhet av arbete i ledande befattning är meriterande. Arbetet kräver flexibilitet, lyhördhet och god samarbetsförmåga. Det ställer också höga krav på tydlighet och vid behov, ta och stå för obekväma beslut.
Körkort och körvana.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lars Clerksén
026-17 97 13
Michael Almqvist
026-17 99 97
Erik Mäki
026-17 72 28
Marie Halilovic
026-17 91 78
Christina Andersson
026-17 24 10
Ola Eklöv
026-17 24 58
Sari Pajulampi
026-17 24 58
Anna Krentze
026-17 81 28
Monika Quadt
026-17 88 18
Lars Lodin
026- 17 29 90

Sammanfattning

Besöksadress

80130 Gävle
None

Postadress

Stadshuset
Gävle, 80130

Liknande jobb


28 oktober 2020

Metodstöd Utredningsenheten i Alingsås

Metodstöd Utredningsenheten i Alingsås

28 oktober 2020

1:e Socialsekreterare Utredningsenheten (1 års vikariat)

1:e Socialsekreterare Utredningsenheten (1 års vikariat)

28 oktober 2020

28 oktober 2020