Bibliotekarie till Centralsjukhuset i Kristianstad

Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Ett nytt Kunskapscentrum i centralt belägna lokaler på Centralsjukhuset i Kristianstad håller på att byggas och öppnar i augusti. Till Kunskapscentrum kommer sjukhusbiblioteket samt Informateket, som är ett centrum för kompletterande patientinformation, att flytta. Sjukhusbiblioteket har tidigare varit ett kombinerat bibliotek med både skön- och facklitteratur, men blir efter flytten ett renodlat fackbibliotek och byter namn till Medicinska biblioteket.

Sjukhuset är en kunskapsbaserad organisation och förändringstakten är hög. Medicinska biblioteket bidrar till att skapa förutsättningar för denna kunskapsbaserade vård och till det synsätt som följer. Det medicinska biblioteket arbetar bland annat med informationssökning samt pedagogisk verksamhet.

Klinisk bibliotekarie är en tjänst som införts på vissa kliniker. Den kliniska bibliotekarien har som syfte att underlätta ett evidensbaserat arbetssätt på sjukhuset och kan t. ex. delta regelbundet vid sittronder, erbjuda undervisning och handledning för enskilda eller grupper ute på klinikerna, söka artiklar inför seminarier och ge snabb söksupport. Intentionen är att samtliga kliniker ska få möjlighet till klinisk bibliotekarie.

Centralsjukhusets nya Kunskapscentrum är ett bygge för framtiden där kunskap och information finns tillgängligt för dem som vill utveckla sig själva och verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som bibliotekarie på Medicinska biblioteket kommer du att arbeta med informationssökning, tjänsten klinisk bibliotekarie, handledning och undervisning, mediahantering, förvärv, webbpublicering samt övrigt vanligt förekommande arbetsuppgifter på bibliotek.

Då verksamheten öppnar i nya och centralt belägna lokaler kommer du även, tillsammans med övriga medarbetare på Kunskapscentrum, att arbeta med att utveckla verksamheten för att Kunskapscentrums resurser ska kunna tas till vara på ett så optimalt sätt som möjligt. I det arbetet finns stora möjligheter till egna initiativ samt att vara delaktig i utformningen av biblioteks framtida roll, som bland annat pedagogisk resurs, för att kunna möta våra kunders förväntningar och krav.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med bibliotekarieexamen eller magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vi vill att du ska ha vana och intresse av att arbeta med olika digitala medier. Vi utgår från att du har en mycket god förmåga att hantera bibliotekets digitala resurser och datasystem. Du ska även ha god erfarenhet av och kunskap om databas- och informationssökning och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete vid medicinskt bibliotek eller annat fack-/forskningsbibliotek samt erfarenhet av forskarstöd, referenshantering, webbpublicering och BOOK-IT.

Som person är du kommunikativ, utåtriktad och har lätt för att samarbeta. Du har mycket god pedagogisk skicklighet och har lätt för att dela med dig av dina kunskaper. Du är lösningsfokuserad, utåtriktad, kreativ, ansvarstagande, positiv samt har mycket god samarbetsförmåga och tycker om att vara en i teamet. När du har en idé kan du ta initiativ och driva utvecklingsarbete. Du ser förändringsmöjligheter i vår verksamhet som positivt och deltar aktivt i ständig utveckling av verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marita Brådenmark
044-309 12 12
Ole Sunnerfjell, Vision
044-309 24 73
Stefan Nilsson
044-309 14 14
Caroline Marktorp
044-309 2512
Flemming Björnberg
044-309 17 02
Eva Thörn
044-309 28 05
Inga Svensson
044-309 14 83
Monika Kager Hidås, Områdeschef
044-309 11 57
Bodil Holmquist, Personalspecialist
044-309 27 04
Lena Malmström - Enhetschef
044-309 27 33

Sammanfattning

Postadress

J A Hedlunds väg 5
Kristianstad, 29185

Liknande jobb


Bibliotekarie

Bibliotekarie

16 mars 2023

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket

16 mars 2023

15 mars 2023

16 mars 2023