Bibliotekschef till Sjukhusbiblioteken i Lund och Malmö

Arbetsbeskrivning

Region Skåne ska främja god hälsa och vi ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I vårt uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Vi är Skånes största arbetsgivare med 32 000 medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne.

Skånes Universitetssjukhus är med sina 12 100 medarbetare det tredje största av Sveriges sju universitetssjukhus. Sjukhusbiblioteken vid Skånes Universitetssjukhus har verksamhet i Lund och Malmö. Effektivisering av nutidens sjukvård har inneburit att Sjukhusbiblioteken har fått en i stort förändrad roll. Dess tidigare viktigaste funktion att erbjuda bibliotekstjänster till patienter har numera allt mer förändrats till att erbjuda ”företagsbibliotekstjänster” till sjukhusets personal och ledning.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef för Sjukhusbiblioteken är du direkt underställd stabschefen för Forskning och utbildning, och ingår i stabens ledningsgrupp. Du ansvarar för att leda och utveckla Sjukhusbiblioteken med avseende på medarbetare, ekonomi och verksamhet.

En ny och viktig uppgift för Sjukhusbiblioteken är att vara ett stöd i processen ”ordnat införande” av nya medicinska metoder, teknologier och läkemedel, där bibliotekets roll är att ta fram underlag för evidens. Detta arbete drivs i nära samarbete med sjukhusets enhet för kunskapsbaserad vård.

Som chef för Sjukhusbiblioteken ansvarar du dessutom för flera andra delar; medicinskt bibliotek, patientbibliotek, barnbibliotek och patientinformationsfrågor. I bibliotekschefens roll ingår också att i nära samarbete med Medicinska Fakultetens bibliotek sörja för ett fullgott biblioteksstöd till studenter och forskare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning gärna i biblioteks-/ och informationsvetenskap eller motsvarande relevant akademisk utbildning
• dokumenterad chefs-/ ledarerfarenhet
• god förmåga att kommunicera och att skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat
• god förmåga att driva förändringsarbete
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i svenska samt goda kunskaper i engelska

Vi ser gärna att du har:
• erfarenhet av arbete inom en stor organisation
• erfarenhet av och intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor
• erfarenhet av och intresse för biblioteksfrågor, informationsteknik, nya media, information och kommunikation

Sammanfattning

Liknande jobb


Bibliotekschef

Bibliotekschef

30 september 2020

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

22 september 2020

Bibliotekschef

Bibliotekschef

22 september 2020

18 september 2020