Biolog

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en intressant arbetsplats. Vi har en stor bredd i vår verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet och socialtjänst. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsutövning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en naturvårdshandläggare till Natur- och kulturmiljöenheten för genomförande av åtgärder för hotade arter (ÅGP)

En av Natur- och kulturmiljöenhetens huvuduppgifter är skydd och skötsel av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Exempel på andra arbetsområden är förvaltning av rovdjur, åtgärdsprogram för hotade arter, fornminnen, bidrag till värdefulla byggnader, prövning av tillstånd och dispenser samt samråd i samband med åtgärder som påverkar fornlämningar, natur- och kulturmiljöer.

Naturvårdsarbetet i Västmanland befinner sig i en spännande och expanderande fas. Länsstyrelsen uppgift är att värna om den biologiska mångfalden och människors möjligheter att hållbart nyttja och njuta av naturen. Vårt arbete är en viktig del i ambitionen att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och att uppnå de av riksdagen fastställda miljömålen.
Länsstyrelsen har i uppdrag att genomföra åtgärder för bevarande av hotade arter. För att hinna med alla åtgärder behöver vi nu en förstärkning. Ett stort antal prioriterade åtgärder är inringade för år 2008, t.ex. framtagande av informationsblad, färdigställande av rapporter, planering och samordning av inventeringar och åtgärder, som restaurering av lokaler samt registrering av data.
Vi söker en person som under perioden maj 2008 - januari 2009 arbetar med detta.
Kompetens: Högskoleutbildning med inriktning på biologi eller likvärdig utbildning. Du har kunskaper och erfarenheter av informationsarbete samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenhet av inventeringar i fält samt koordinering av inventeringar och åtgärder är meriterande liksom artkunskap eller god kunskap om olika naturtyper. Körkort är ett krav.
Viktiga personliga egenskaper är initiativkraft, förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga samt en utåtriktad läggning.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010