Biståndshandläggare och samordnare

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad 709 Norrmalms stadsdelsförvaltning Enheten för omsorg om funktionshindrade Enheten för omsorg om funktionshindrade, Norrmalms Stadsdelsförvaltning söker en biståndshandläggare/samordnare för ett vikariat som ev.kan bli en tillsvidareanställning.Inom enheten arbetar för närvarande fyra biståndshandläggare samt två färdtjänsthandläggare.Enheten är inne i ett positivt utvecklingsskede som präglas av nytänkande och samverkan.Vi kan erbjuda dig ett arbetstidsavtal med flextid, trevliga centralt belägna lokaler att arbeta i samt möjlighet till utveckling.Arbetsuppgifter: Att utreda, bedöma, fatta beslut samt följa upp och nypröva insatser enligt LSS och SoL för personer mellan 20 och 65 år.Vi har ett nära samarbete med övriga enheter inom förvaltningen, olika vårdgivare, landstinget samt närstående till brukarna.Som samordnare kommer du även att ansvara för vissa specifika uppgifter såsom framtagande av underlag för statistik samt andra sammanställningar, stödja biståndshandläggarna i det dagliga arbetet och fungera som samordnare av metodutveckling.Du kommer att medverka i budgetarbetet samt följa upp enheternas ekonomi.Kvalifikationer: Socionomexamen eller annan lämplig högskoleutbildning, kunskap om gällande lagstiftning samt väldokumenterad erfarenhet av biståndsbedömning.Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga samt att du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och etnisk mångfald.Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010