Biståndshandläggare SoL till SoF Öster

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Stadsområde Öster omfattar Rosengård och Husie och är en del av Malmö där stad och landsbygd möts. I stadsområde Öster bor ca 45 000 malmöbor, här möts människor från hela världen. Förvaltningens cirka 1200 anställda möter medborgarna i livets alla skeden. Med engagemang och kompetens kan vi ge god service och bidra till att stadsområde Öster upplevs som ett attraktivt område att leva, bo och arbeta i. Malmö behöver dig - var med och bygg framtiden för oss alla!

Vi söker nu en biståndshandläggare SoL till avdelningen Bistånd inom Vård och Omsorg.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att handlägga ärenden för personer bosatta i ordinärt boende. Detta innebär att du kommer att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp beviljade stödinsatser enligt SoL, Socialtjänstlagen.

I arbetet ingår att ha många kontakter med brukare och deras närstående samt att samarbeta internt och externt med många samarbetspartners. Du kommer också att samarbeta med andra yrkesgrupper för att skapa en samsyn kring brukarens behov.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en socionomexamen eller motsvarande samt har erfarenhet av att arbeta som biståndshandläggare SoL. Det är meriterande om du har genomgått en värdegrundsutbildning samt har fördjupade studier inom äldre- och/eller funktionshinderområdet.

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och kan motivera dina beslut på ett klart och tydligt sätt. Det är positivt om du också har andra språkkunskaper.

Du har god förmåga att sätta dig in i andra människors situation och kan möta varje enskild person och dennes närstående utifrån deras individuella situation och behov. Vi ser gärna att du har dokumenterad förmåga att kunna möta människor på ett stödjande sätt och har viss erfarenhet av att arbeta med Socialstyrelsens bedömningsinstrument "Behov i centrum" och ICF.

ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Gudrun Algotsson
040-344810, 0708-547008
Enhetschef Ulrika Wickman
040-347608
Enhetschef Helen Martinsson
0706-702007
Avdelningschef Susanna Ramberg
040-347315
Enhetschef Birthe Rönningborn
040-346220, 0768-767506

Sammanfattning

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Biståndshandläggare, vikariat

23 oktober 2020

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

22 oktober 2020

21 oktober 2020

Biståndshandläggare inom LSS

Biståndshandläggare inom LSS

21 oktober 2020