Biståndshandläggare SOL/LSS

Biståndshandläggare SOL/LSS

Arbetsbeskrivning

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Våra cirka 1700 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har kunden i centrum.Vilka är vi?
Myndighetsavdelningen arbetar med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I uppdraget ingår att vi utreder, beslutar och följer upp insatser till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning är i behov av stöd och omsorg. Avdelningen är inne i en stark och spännande utvecklingsfas.

Nu växer Myndighetsavdelningen på grund av den demografiska utvecklingen och vi utökar antalet biståndshandläggare på samtliga tre enheter.

På Handläggarenheten arbetar biståndshandläggare enligt socialtjänstlagen, i olika team som sitter i Visby, Hemse och Slite.

På Mottagningsenheten arbetar biståndshandläggare i huvudsak med SIP i samband med utskrivning från slutenvården, samt i Borådet med fördelning av biståndsbeslutade bostäder.
På enheten arbetar även avgiftshandläggare och ekonomiassistenter.

På Funktionshinderenheten arbetar biståndshandläggare enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt socialtjänstlagen. På enheten arbetar även bostadsingenjörer och en administrativ assistent utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med närhet till hjälpsamma kollegor. Möjligheter att påverka och hög delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi erbjuder också individuellt anpassat introduktionsprogram samt ett nära samarbete med 1:e handläggare och enhetschef. Vi erbjuder även tillgång till juridisk handledning och kompetensutveckling.

Vi ser fram emot din ansökan!

Dina arbetsuppgifter
I uppdraget handlägger du ärenden enligt gällande lagstiftningar SOL och LSS. Arbetet innefattar även uppföljning av fattade beslut. Du utgår från riktlinjer, praxis och gällande rutiner för att på ett rättssäkert sätt utreda behov och fatta beslut. På avdelningen utreder vi behov enligt metoden Individens behov i Centrum (IBIC).

I uppdraget ingår att samverka med andra myndigheter och samarbetspartners. Det är viktigt att du arbetar utifrån Region Gotlands värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet. Likaså bidrar du i arbetet för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor samt i de förändringsarbeten som enheterna står inför.

Vem är du?
Vi söker dig som har socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av handläggning samt av målgrupperna.
Det är meriterande om du har arbetat i metoden IBIC, i verksamhetssystemet Treserva och i Kuben.

Du har en god förmåga att genomföra möten med flera parter både via digitala och fysiska möten. Du behöver ha en personlig mognad och förmåga att skapa förtroende för din omgivning. Din förmåga att se och lyssna in behov är god. Vidare ser du samarbete som en självklar och viktig del i ditt arbete. Uppdraget kräver att du har en god struktur och är noggrann i ditt arbetssätt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då möten och dokumentation är grundläggande i arbetet.

B-körkort är ett krav.

Om Region Gotland


Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.


Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/


På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biståndsbedömare inom vård och omsorg

Biståndsbedömare inom vård och omsorg

23 juni 2022

Biståndshandläggare vikariat

Biståndshandläggare vikariat

23 juni 2022

Är du vår nya biståndshandläggare?

Är du vår nya biståndshandläggare?

23 juni 2022

Ambulerande socionomkonsult - biståndshandläggare

Ambulerande socionomkonsult - biståndshandläggare

22 juni 2022