Biträdande Chef Förskola

Arbetsbeskrivning

Centrala förvaltningen, Stadshuset Huskvarna

Jönköping är en tillväxtkommun som med sina 130 000 invånare är en av Sveriges tio största kommuner. Utbildningsförvaltningen är kommunens största förvaltning med fler än 5 000 anställda. Förvaltningen styrs av två politiska nämnder, Barn- och utbildningsnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Inför 2014 har förvaltningen beslutat att införa en förändrad ledningsorganisation som ska säkerställa en god utveckling för såväl grundskolan som förskolan genom att tydliggöra de olika verksamheterna samt stärka den likvärdiga skolan. Till den nya organisationen inrättas en ny tjänst som chef förskola med ett helhetsansvar för förskolans verksamhet inklusive pedagogisk omsorg. Som ett viktigt stöd till denna, inrättas även en tjänst som biträdande chef förskola.

I din roll som biträdande chef förskola bistår du chefen som har det operativa chefs- och ledarskapet för förskolans verksamhet samt den pedagogiska omsorgen. Ditt arbetsområde omfattar 29 renodlade förskoleenheter, samt den pedagogiska omsorgen, uppdelad på tre områden. Tillsammans verkar ni för att verksamheten håller hög kvalitet med fokus på att stärka den likvärdiga förskolan, och arbetar utifrån barnen perspektiv. I din roll ligger - att under ledning av chef förskola - verka för förskolans utveckling samt att bistå chef förskola gentemot förvaltningen och den politiska ledningen då det gäller förskolans verksamhetsrelaterade frågor. Du kan komma att vara föredragande i nämnden för frågor som rör detta område och i tjänsten ingår även att kunna möta medias och allmänhetens frågor.

Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Du har gedigen och dokumenterad erfarenhet och kunskap från ledande position inom förskolan samt god förtrogenhet med förskolans villkor och rådande styrdokument. Du har vidare erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete inom förskolans område med gott resultat. Som ledare visar du mod och kraft att agera och du kan entusiasmera. Du har i grunden stort förtroende för, och höga förväntningar på dina medarbetare och att de klarar att agera utifrån sina uppdrag. Du ser det som självklart att vara en tydlig företrädare för arbetsgivaren och visar gott omdöme i uttalanden, ageranden och beslut och axlar rollen som ledare i en politiskt styrd organisation. Du är en tydlig ledare med fokus på verksamhetens resultat. Goda IT-kunskaper samt att vara väl formulerad i tal och skrift, är en förutsättning för att lyckas i tjänsten. Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi eftersträvar jämn könsfördelning. Arbetstid/varaktighet: Sex-årsförordnande som biträdande chef förskola med en tillsvidareanställning i Jönköpings kommun som bottentjänst. Lön: Individuell lönesättning. Upplysningar lämnas av: Lärarförbundet Cecilia Larsson, tel 036-105097. Lärarnas Riksförbund Charlie Heinpalu, tel 105715. Kommunal Marie-Louise Winnerhed, tel 036-105080. Sv Skolledarförbundet Jan Casservik, tel 036-103908. Ledarna Britt Lorentzon, tel 036-103846. Vision Viveca Fredén, tel 036-106471. Akademikerförbundet SSR Lena Rocksjö, tel 036-107381. Vårdförbundet Arja Ringström, tel 0722-106530. Läkarförbundet Marian Jansson, tl 036-106748. FSA Ann-Marie Näslund, tel 036-107442.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lärarförbundet Rose-Marie Carlsson
036-107894/102682/102683
Biträdande Rektor Anna Jakobsson
036-102618
Rektor Anna Krin Borka
036- 106988
Bitr rektor Athanasios Serakis
036-102456
Lärarförbundet Kerstin Nyqvist
036-103618
Lärarnas riksförbund John Ericson
036-103534
Rektor Lotta Johansson
036-106400
Lärarförbundet Kerstin Nyqvist
0390-33337
Lärarförbundet Eva Lindstam (tom 130712)
036 107188
Bitr rektor Anna Jakobsson (tom 130705)
036 102618

Sammanfattning

Postadress

Box 1002
Huskvarna, 56124

Liknande jobb


Kommundirektör till Sundsvalls kommun

Kommundirektör till Sundsvalls kommun

26 juni 2020

Kommundirektör

Kommundirektör

20 maj 2020

Kommundirektör

Kommundirektör

11 maj 2020

Kommundirektör

9 april 2020