Biträdande enhetschef Centrala Barn- och elevhälsan

Biträdande enhetschef Centrala Barn- och elevhälsan

Arbetsbeskrivning

Välkommen till utbildningsförvaltningen!

Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Barn och elevhälsan ska erbjuda enheterna i Växjö kommun insatser som underlättar lärande och ökar välmående för barn och elever. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se.

Barn och elever ska ha de bästa förutsättningarna och få stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande. Vi organiserar om, förstärker vår centrala barn- och elevhälsa och utökar därför vår verksamhet med två biträdande enhetschefer. Den centrala barn- och elevhälsan ingår i utbildningsförvaltningens Resurscentrum. Inom ramen för Resurscentrum finns även Kulturskolan, Interima teamet, Resursenheten, Vikarieförmedling samt Språk- och kompetenscentrum.

I uppdraget som biträdande enhetschef ingår du i den centrala barn- och elevhälsans ledningsgrupp och kommer utveckla vår nya organisation för barn- och elevhälsa i förvaltningen. Det innebär att du kommer att arbeta tillsammans med våra barn- och elevhälsoprofessioner och att arbetet riktar sig mot både förskola, grundskola och gymnasiet. Du kommer organisatoriskt att tillhöra förvaltningskontoret och rapportera till enhetschef för barn- och elevhälsan.

ARBETSUPPGIFTER
Som biträdande chef för enheten är ditt uppdrag att tillsammans med övriga säkerställa att enheten blir en stödjande resurs som verkar för likvärdighet och bistår enheterna i sitt barn- och elevhälsoarbete. Enhetens arbete vänder sig till alla verksamhetsformer, förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiet och gymnasiesärskolan.
Ditt uppdrag inom Centrala barn- och elevhälsan kommer bland annat innebära:

• personalansvar för barn- och elevhälsans medarbetare, ansvar för medarbetare inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen kommer att ingå i en eller båda tjänsterna
• verka för likvärdig och kvalitativ barn- och elevhälsa till våra barn och elever
• erbjuda kompetensutveckling utifrån kommungemensamma satsningar och identifierade behov på enhet
• erbjuda professionsstöd till barn- och elevhälsans kuratorer, skolläkare, skolpsykologer, skolsköterskor, specialpedagoger/speciallärare, logopeder
• stödja enheternas elevhälsoarbete, arbetet kan rikta sig till all personal i elevhälsoteam, arbetslag eller till skolans ledning
• arbeta för patientsäkerhet och kvalitet för insatser inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen

Biträdande enhetschefer ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschef.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med relevant högskoleexamen, gärna med inriktning mot pedagogik, elevhälsovård eller annan utbildning som vi bedömer som relevant för uppdraget. Din bakgrund förutsätts vara från verksamheter som riktar sig till barn och unga. Du har flerårig erfarenhet från ledarskap och/eller av arbete inom barn- och elevhälsa, gärna i chefsbefattning. Erfarenhet av personal-, budget- och resultatansvar är meriterande.

Du är en engagerad och entusiasmerande ledare. Du har god organisations- och planeringsförmåga, är van att prioritera och skapa struktur och ordning samt formulera tydliga mål och kvalitetssäkra.
Det är naturligt för dig att fokusera och driva på för att säkerställa kvalitet och evidens, uppnå mål, hålla budget samt nå goda resultat. Du är prestigelös och kan på ett naturligt sätt uppmuntra och motivera till en hög prestationsnivå, både för dig själv och andra. Du har ett positivt förhållningssätt och förmåga att skapa ett gott arbetsklimat som främjar ständiga förbättringar och präglas av samarbete, delaktighet och arbetsglädje.

Du bör kunna hantera digitala verktyg såsom Teams, Officepaketet och system för diarieföring.

Vill du också arbeta i en framgångsrik förvaltning där ditt uppdrag är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.

Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).

Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Gymnasie-/Vuxenutbildningschef, Ref BUN 7/09

1 juli 2009

Pedagogisk ledare

26 juni 2009

Bitr.rektor

1 juni 2009

Rektor

4 december 2009