Biträdande enhetschef till Familjeenheten, utredningsgruppen barn

Biträdande enhetschef till Familjeenheten, utredningsgruppen barn

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.På avdelningen Individ- och familjestöd står vi inför en spännande utveckling där vårt mål är att ligga i framkant när det gäller en sammanhållen socialtjänst och ett familjeorienterat arbetssätt.

Arbetsplatsbeskrivning
Vi söker dig som vill arbeta som biträdande enhetschef och som vill vara med och utveckla och kvalitetssäkra vår verksamhet. Familjeenheten ingår i avdelningen för individ- och familjestöd. Enhetens uppdrag är att i sitt utredningsarbete arbeta familjeorienterat, det vill säga att hela familjesystemet ska få en samlad och samordnad behovsbedömning. Inom enheten finns; barn- och ungdomsutredning, familjevård, EKB och även handläggare som utreder föräldrarnas stödbehov inom missbruk, socialpsykiatri samt funktionsnedsättning. Som första förvaltning inom Stockholms stad har vi också utförandeverksamhet inom familj- och nätverksstöd och skolsocialt stöd inom samma enhet som socialtjänsten, vilket vi är glada och stolta över.

För närvarande ser vi över hur arbetet inom Familjeenheten ska organiseras framöver. Vi söker därför dig som välkomnar utveckling och har mod och flexibilitet att förändra ditt ledarskap utifrån rådande situation.

Du kommer initialt att leda en grupp med åtta socialsekreterare som arbetar med barnutredningar, en socialsekreterare med inriktning mot missbruk samt en socialsekreterare som har inriktning mot socialpsykiatri och LSS. Enheten arbetar med Signs of Safety, och merparten av medarbetarna har genomgått grundutbildningen.

Som biträdande enhetschef har du personal- budget- och arbetsmiljöansvar, och till din hjälp har du flera stödfunktioner. Vi arbetar löpande med att förbättra och utveckla vår organisation och våra arbetssätt. Det innebär att vi behöver dig som drivs av intresse för utvecklingsfrågor och ser det som en naturlig del av arbetet.

Enheten leds av en enhetschef och fyra biträdande enhetschefer och ni ingår i enhetens ledningsgrupp. Du kommer att också att vara del av avdelningens nätverk för biträdande enhetschefer. Alla chefer inom avdelningen har ett regelbundet forum för gemensamma lednings- och styrningsfrågor.

Vi sitter på förvaltningens huvudkontor i Björkhagen, beläget invid tunnelbanestationen.

Arbetsbeskrivning
Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för att uppnå enhetens och avdelningens gemensamma mål. I det dagliga arbetet leder du och fördelar arbetet samt ombesörjer att medarbetarna har en bra arbetssituation. Du är tillgänglig för gruppen, ansvarar för ärendedragning och ger individuellt stöd. Du coachar dina medarbetare så att de växer i sin yrkesroll. Du är en del av enhetens ledningsgrupp och arbetar gemensamt med dina biträdande kollegor och enhetschef för att utveckla verksamheten för våra brukares bästa och implementera en teambaserad handläggning.

I uppdraget ingår personalansvar vilket innebär att du håller i alla medarbetarsamtal och lönesamtal. Du har budgetansvar och deltar i ekonomiska uppföljningar. Du arbetar med uppföljningar, exempelvis verksamhetsplan, tertialrapporter, och verksamhetsberättelse och andra uppföljningar av verksamheten.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Kvalifikationer
Krav är socionomexamen samt flerårig erfarenhet av ledarskap som också omfattat ansvar för personal, budget och verksamhetsutveckling. Du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, område barn och unga. Ytterligare erfarenhet från området vuxenhandläggning samt LSS är meriterande.

Du behöver ha kunskap och erfarenhet som gör dig väl förankrad och trygg i handläggningsprocessen och aktuell lagstiftning. Du har ett arbetssätt som innebär att du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl för att nå målen. Du är tydlig med vad som ska uppnås och har en uthållighet att nå dit. Du har lätt för att bygga goda relationer.

I ditt ledarskap är du trygg i dig själv och uppvisar en hög grad av personlig mognad och självkännedom. För att uppnå en sammanhållen och integrerad socialtjänst i Skarpnäck är det viktigt att du är samarbetsinriktad och har helhetsperspektiv samt kan se frågor ur olika perspektiv.

Stor vikt kommer att läggas vid personlighet lämplighet.

Övrigt
Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling, flextid, friskvårdstimme alternativt friskvårdspeng och sommararbetstid.

Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar.

Läs mer om staden som arbetsgivare här: https://jobba.stockholm/formaner

Varje fredag bjuder förvaltningsledningen in till en gemensam informations- och fikastund.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande enhetschef till Familjeenheten

Biträdande enhetschef till Familjeenheten

10 juli 2020

8 juli 2020

Enhetschef förstärkning sökes till boende inom psykisk ohälsa

Enhetschef förstärkning sökes till boende inom psykisk ohälsa

6 juli 2020

3 juli 2020