Biträdande enhetschef till förebyggande föräldraskapsstöd!

Biträdande enhetschef till förebyggande föräldraskapsstöd!

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Vi är öppna, vi är nytänkande och vi visar och skapar tillit. Det är vår gemensamma värdegrund i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning som inspirerar både vardag och utvecklingsarbete hos oss.

Rinkeby-Kista har en ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer. Här finns utmaningar och möjligheter som kräver att vi ständigt utvecklar socialtjänstens arbete. Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet.Föräldrarådgivningen i Rinkeby-Kista
Här arbetar vi med råd och stöd i föräldraskapsfrågor och vänder oss till föräldrar med barn från 0 upp till 18 år.

Det är en öppen verksamhet dit föräldrar själva söker sig. Vi arbetar aktivt för att den röda tråden som löper genom vår verksamhet ska göras varierad och komplett utifrån föräldrars behov och önskemål. Den består för närvarande av utbildning till blivande föräldrar, Rinkeby hembesöksprogram samt olika gruppverksamheter, framför allt ABC barn, ABC tonår, Älskade förbannade tonåring, Föräldraskap i Sverige, Komet barn och Komet tonår. Detta kompletteras med dialogmöten, tematräffar, informationsmöten och föreläsningar för och med föräldrar och tillsammans med olika samarbetspartners, samhällsinstanser och föreningar. Parallellt erbjuds också råd- och stödsamtal i föräldraskapsfrågor till föräldrar - enskilt eller i annan konstellation. I arbetet ingår också att utveckla och pröva nya vägar för att nå föräldrar och samverkanspartners.

Föräldrarådgivningen består av två familjehus och som biträdande enhetschef finns du tillgänglig på båda ställena.

Hur ser din vardag ut som biträdande enhetschef?
Som biträdande enhetschef blir ditt uppdrag att ansvara för föräldrarådgivarna samt föräldralotsarna, du leder och stöttar dem i det pågående arbetet. Att samverka i olika former, både internt inom förvaltningen men även med externa aktörer är en del i ditt arbete och något vi hoppas att du trivs med och får energi av. Du hjälper dina medarbetare att  prioritera och fatta beslut men arbetar också med uppföljning av arbetet på enheten. Utöver de individuella uppföljningar du håller med dina medarbetare ansvarar du för exempelvis regelbundna möten. Du stärker och motiverar medarbetarna, dessutom fångar upp goda idéer och driver frågor för att utveckla arbetet på enheten. Tillsammans med enhetschefen utgör ni enhetens ledningsgrupp, ett forum för att diskutera, utveckla och följa upp enheten, här får även du stöd i ditt arbete och i din roll.

Personalansvar och arbetsmiljö är områden som nyligen tilldelats biträdande enhetschefer inom avdelningen individ och familj, det kommer därför att vara ett stort fokus för dig i ditt arbete.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har Socionomexamen och som har tidigare erfarenhet från liknande verksamhet inom förebyggande arbete, dessutom har du erfarenhet av att arbeta i en ledande roll.

Meriterande för tjänsten är:

- erfarenhet som chef
- ledarskapsutbildning
- erfarenhet av det förebyggande arbetet riktat mot föräldrar

Förmågor och färdigheter vi lägger extra vikt vid under denna rekrytering är:

- Personlig mognad (är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen)

- Helhetssyn (ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut)

- Flexibel (har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar)

- Ledare (leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Skapar engagemang och delaktighet)

- Tydlig (kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp)

- Initiativtagande (tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat)Övrigt
Urval och intervjuer kan göras löpande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare till Barnsäkerhetsteam

Socialsekreterare till Barnsäkerhetsteam

21 juli 2021

Socialsekreterare Socialpsykiatri

21 juli 2021

Behandlare till Vuxenenheten i Marks kommun

21 juli 2021

Skolkurator på grundskola/friskola

20 juli 2021