Biträdande lektor i fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Biträdande lektor i fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Arbetsbeskrivning

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

Ämnesbeskrivning
Vid Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa fokuserar vi på forskning, utbildning och samverkan om fysisk aktivitet, hälsa och hållbarhet. Tillsammans med partners från näringsliv och andra samhällssektorer satsar vi nu särskilt på att generera kunskap kring neurofysiologiska och psykologiska mekanismer för hur kondition, stillasittande och fysisk aktivitet kan främja hälsosamma hjärnfunktioner och hur hållbar beteendeförändring kan stödjas. Vi följer människan genom hela livet för att förstå barndomens, vuxenlivets och ålderdomens specifika förutsättningar.

Ett biträdande lektorat syftar till att ge möjlighet till att utveckla en självständighet som forskare och ge en såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som har erfarenhet av forskning kring hur levnadsvanor påverkar hjärnhälsa. I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom undervisning, samverkan och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå. Därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma. Forskningen gör du på Institutionen för Fysisk aktivitet och hälsa inom ramen för vårt center of Excellence in Physical Activity, healthy Brain functions and Sustainability (E-PABS), där du initialt förväntas medverka i och senare självständigt leda experimentella studier och epidemiologiska tvilling-studier av hur fysisk aktivitetsmönster påverkar hjärnhälsa bland barn och vuxna. I detta arbete förväntas du aktivt samverka i en tvärvetenskaplig forskargrupp, med våra näringslivspartners och samhällsaktörer inom exempelvis skola och hälso- och sjukvård.

Undervisning och kursutveckling kommer framförallt att äga rum på institutionens Hälsopromotionsprogram och fristående kurser på grund och avancerad nivå. Undervisning kan även komma att äga rum på forskarutbildningen, masterprogrammet samt eventuellt på ämneslärarprogrammet vid GIH. Undervisningsfokus ligger framförallt inom levnadsvanors betydelse för hälsa med fokus på hjärnhälsa samt forskningsmetodik.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

 

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:


• avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
• har förmåga att samarbeta såväl inom som utanför akademin samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.

En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder för anställning som biträdande lektor
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:


• mycket stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom fysisk aktivitet och hjärnhälsa,
• mycket stor vikt läggs vid erfarenhet av att samproducera kunskap med näringsliv, skolor och hälso- och sjukvården, det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt
• stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom anställningens inriktning, 
• mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen såsom analytisk förmåga, förmåga att organisera och planera sitt arbete samt att tycka om att samarbeta i såväl forskning som undervisning.
• vikt läggs vid klinisk erfarenhet av att förskriva och/eller leda fysisk aktivitet på recept.
• vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
• vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,

Varaktighet/Arbetstid
Anställningen, motsvarande 100 %, gäller tillsvidare under fyra år med möjlighet att efter prövning övergå i en fast anställning. Planerat startdatum är 20230101 eller enligt överenskommelse.

 

Lön
Individuell lönesättning tillämpas.

 

Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:


• sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
• kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
• förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.


Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2022-11-20.

 

 


Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Fredrik Nilsson, Chef för avdelningen för Kommunikation, IT och fastighet
070 092 41 33
Anna Ekenberg, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 02
Marjan Pontén, Facklig företrädare, OFR-ST
08-120 538 17
Björn Sandahl, Förvaltningschef
08-120 537 04
Marie Nyberg, Enhetschef
0812053768
Suzanne Lundvall, Prefekt
070-772 89 01
Katarina Offnegårdh, Avdelningschef
08-120 53 827
Christine Dartsch, Föreståndare
0706202620
Kerstin Hamrin, Facklig företrädare, Saco-S
08-120 538 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gymnastik- och idrottshögskolan
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 oktober 2022
  • Ansök senast: 20 november 2022

Besöksadress

Lidingövägen 1
None

Postadress

Box 5626
STOCKHOLM, 11486

Liknande jobb


Lektor i viola

22 november 2022

Lektor i orkesterdirigering

22 november 2022

10 november 2022

10 november 2022