Biträdande professor tillika docent i Träteknik

Biträdande professor tillika docent i Träteknik

Arbetsbeskrivning

med inriktning mot trä-kemi och trämaterialutveckling

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Befattningen är placerad vid avdelningen för Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)  i Skellefteå och fokuserar på utbildning och forskning inom områdena biobaserade material och trämaterialutveckling, trämodifiering och beständighet samt materialtillämpningar i industriellt byggande med trä. Tjänsten är en del i uppbyggnaden av det strategiska forskningsprogrammet inom Träteknik vid LTU i Skellefteå – CT WOOD. CT Wood bedrivs i nära samarbete med industrin. Programmet handlar om nästa generations forskning inom digitalisering av träindustrin för att effektivisera råvaruutnyttjandet från skog till färdiga träprodukter. Träteknik i Skellefteå är världsledande inom industriell tomografi av trä och tomografi för forskningsändamål.

Vid ämnet Träteknik arbetar ca 35 seniorforskare/-lärare och doktorander.

Arbetsuppgifter
Som biträdande professor i Träteknik med inriktning mot träkemi och trämaterialutveckling kommer du att arbeta inom hela trätekniks arbetsfält från trämaterialutveckling till träbyggande i olika industrifinansierade projekt. För detta ändamål finns laborations- och testlokaler med såväl impregnerings-utrustning, CT som analysmöjligheter bland annat TGA-FTIR, fältmässig NIR, accelererad undersökning av väderegenskaper med QUV etc.

Arbetsuppgifterna består av att utveckla hela eller delar av forskningen liksom den pedagogiska verksamheten inom ämnet samt att följa ämnets internationella utveckling och handleda doktorander. Du förväntas också vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som:
visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande


• varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen
• bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
• uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat
• uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• pedagogisk skicklighet 

Övriga bedömningsgrunder som tillämpas och viktas lika:  


• skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal inom universitetet
• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• erfarenhet av ledande uppdrag
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska

Information
För mer information, vänligen kontakta: Professor Dick Sandberg, dick.sandberg@ltu.se  0920-49 1867

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, kjell.johansson@ltu.se  0920-49 1529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se  0920-49 1792.

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb.

Ansökan
Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer Instruktioner för sökande  Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade. Skriv din ansökan på engelska. Vi har ofta engelsktalande externa experter.

Sista dag för ansökan: 13 oktober 2020
Referensnummer: 2411-2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 22 september 2020
  • Ansök senast: 13 oktober 2020

Liknande jobb


Professor i pediatrisk omvårdnad

Professor i pediatrisk omvårdnad

23 oktober 2020

Professor i molekylär tumörbiologi

23 oktober 2020

Faculty Positions in Finance

21 oktober 2020

16 oktober 2020