Biträdande rektor

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad 117 Utbildningsförvaltningen Björngårdsskolan Kompetenskrav: Pedagogisk examen med erfarenhet från läraryrket och från ledningsarbete i grundskolan.Du förväntas arbeta självständigt och och samtidigt ingå i rektorsområdets ledningsgrupp med ett samlat ansvar för ledning och utveckling av hela rektorsområdets verksamhet.Du är kommunikativ, resultatinriktad och ger arbetslaget förutsättningar att nå bästa resultat.

Sammanfattning

Liknande jobb


Verksamhetschef – grundskolan

Verksamhetschef – grundskolan

15 mars 2023

Verksamhetschef förskola och grundskola, biträdande skolchef

Verksamhetschef förskola och grundskola, biträdande skolchef

20 februari 2023

Planeringschef till gymnasiesärskolan

10 februari 2023