Biträdande rektor F-6 Hjulsta Grundskola

Biträdande rektor F-6 Hjulsta Grundskola

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Vår skola Hjulsta grundskola är en F-9 skola med cirka 400 elever som ligger 100 meter från tunnelbanestationen i Hjulsta, första stationen på blå linjen.

Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och en personalgrupp på ungefär 90 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av SYV, tre specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog. Inom kort utökas elevhälsan med tre speciallärare. Dessutom finns ett skolsocialt team på skolan. Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans. Nu sätter vi fart på skolans gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vårt främsta fokus kommande läsår är utveckling av undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hjulsta grundskola har sedan höstterminen 2019 intensifierat arbetet med att systematiskt utveckla undervisningen. En lektorstjänst är tillsatt och vår nya lektor har som del av sin tjänst ett ansvar för att leda ett praktiknära och forskningsinriktat utvecklingsarbete på skolan. Tillgänglig undervisning, digitalisering, språk- och kunskapsutvecklande undervisning är andra områden som vi prioriterar, liksom samarbetet mellan skola och arbetsliv. Vi lever i en dynamisk värld och vill att alla som arbetar här är flexibla och har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa. Nu söker vi en biträdande rektor år F-6 100% (tills vidare) som vill arbeta hos oss och bidra till skolans utveckling i samarbete med många kompetenta kollegor. Välkommen till en spännande resa på Hjulsta grundskola!

Arbetsbeskrivning
Vi söker en biträdande rektor med driv och energi som vill arbeta med att ändra riktning för Hjulstaskolan… Du är en mycket god pedagogisk ledare som kan driva utvecklingsarbete. Du har erfarenhet av att arbeta i en mångkulturell skola och med dokumenterat gott resultat. Som person är du en positiv kraft och arbetar med ett tydligt och välvilligt ledarskap. Du är både pragmatisk och visionär. Du behöver vara analytisk och kunna bygga strukturer från grunden för att höja skolans måluppfyllelse… Du kommer att vara chef för lärarna och förskollärarna. Tjänsten innefattar därmed personal- och arbetsmiljöansvar för de verksamhetsområden du ansvarar för. Viktiga arbetsuppgifter är tjänstefördelning, schemaläggning och vikariehantering.

Kvalifikationer
Du ska ha lärar- och rektorsexamen samt erfarenhet av rektors- och/eller biträdande rektorsuppdrag. Du ska vara väl förtrogen med nationella styrdokument och skolans regelverk. Du är tydlig, resultatinriktad och strategisk och har förmåga att arbeta mot och uppnå såväl långsiktiga som mer kortsiktiga mål. Du kan samordna, skapa engagemang och delaktighet, så att alla på skolan samarbetar mot skolans gemensamma mål. Du ska kunna fatta beslut utan onödiga dröjsmål samt ta ansvar för beslutens kvalitet och konsekvenser. Du ska också kunna hantera ett pressat arbetsläge. Du har också god erfarenhet av elevhälsoarbete med fokus på det byggande och främjande arbetet samt god kunskap om NPF-utmaningar. 


Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande rektor Gymnasiet

Biträdande rektor Gymnasiet

17 december 2020

Assistant Principal

Assistant Principal

17 december 2020

16 december 2020