Biträdande universitetslektor i Organisk elektronik

Biträdande universitetslektor i Organisk elektronik

Arbetsbeskrivning

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor i Organisk elektronik med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet för anställningen är Organisk elektronik, inom vilket organiska ledande material utvecklas, studeras och appliceras. Anställningen kommer vara placerad vid avdelningen Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE), inom enheten för Mjuk elektronik (MEL). Vid LOE utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att utveckla nya enheter och systemkoncept för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Vår forskning inkluderar syntes, materialvetenskap, teori, och design och studier på elektroniska komponenter och system, som spänner från grundläggande forskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE inkluderar idag ca 130 forskare och är uppdelat i drygt tio forskningsgrupper.

Inom MEL utvecklar vi material, designkoncept och komponenter för att möta utmaningar inom mjuk och elastisk elektronik, från mjuka deformerbara nervelektroder och bioelektronik till töjbara organiska batterier och termoelektronik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för anställningen inkluderar i huvudsak forskning med fokus på organiska mixade elektroniska-joniska ledande elastomerer, men inkluderar även handledning och utbildning av doktorander samt till mindre del utbildningen på grundläggande och avancerad nivå i organisk elektronik.

Forskningen ska bedrivas inom inriktningen elastiska organiska mixade ledare vilket inkluderar frågeställningar om och utveckling av: i) Hierarkiskt strukturerade kompositmaterial med interpenetrerande nätverk. ii) Simultana ledande egenskaper under dynamiska deformationer. iii) Nätverksstrukturer och struktur-egenskapssamband. iv) Fasta elastiska komponenter för energilagring och inducering av rörelser inom kroppsnära och implanterbar elektronik. Formulering av komplexa lösningar/dispersioner är en viktig del av forskningen inom denna inriktning. Forskningsinriktningen kräver nyttjande av en rad olika karakteriseringsmetoder, inklusive mekanisk och elektromekanisk karakterisering, AFM, SEM, elektrokemiska metoder samt spektroskopi. Forskningsinriktningen innefattar material som elastomerer, ledande polymerer, joniska vätskor samt redox-molekyler/polymerer. Som en mindre del av arbetsuppgifterna igår även populärvetenskaplig framställning och spridning, samt deltagande i samarbeten kring kommersialisering.

Anställning som biträdande universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2021-02-12. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 januari 2021
  • Ansök senast: 12 februari 2021

Liknande jobb


Experiment Support and Instrument Technician

8 mars 2021

Postdoktor inom kvantoptik.

Postdoktor inom kvantoptik.

4 mars 2021

Postdoktor i data science med LSST

Postdoktor i data science med LSST

1 mars 2021