Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Biträdande universitetslektor i Riskhantering

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, vid institutionen för Bygg- och Miljöteknologi, bedriver forskning och undervisning inom samhällelig risk- och krishantering.

Vi söker en biträdande universitetslektor som dels kan delta i undervisning kopplat till områdena risk, säkerhet och krisberedskap, samt delta i forskning som rör förmågebedömning och förmågeutveckling inom ramen för risk- och krishantering.

Ämne
Riskhantering med inriktning mot förmågebedömningar.

Särskild ämnesbeskrivning
Förmågebedömningar används inom en rad olika tillämpningsområden, såsom inom räddningstjänst, civil krisberedskap, civilt försvar och militärt försvar. De används ofta som beslutsunderlag för hur en organisation bättre ska kunna förbereda sig för att hantera oönskade händelser av olika slag. I många fall innebär förmågebedömningar väldigt komplexa analyser och överväganden, speciellt när det handlar om samlade förmådebedömningar, d.v.s. bedömningar av förmåga hos ett antal aktörer som tillsammans genomför vissa aktivteter. Forskning som berör förmågebedömningar kan vara normativ/konceptuell, d.v.s. syfta till att förelså hur förmågekonceptet kan defineras och hur metoder för att bedöma förmåga kan utformas, och vara deskriptiv/empirisk, d.v.s. syfta till att undersöka hur förmågebedömningar genomförs i praktiken samt dra slutsatser om begränsningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att förmågebedömningar ska ge positiv effekt för riskhantering i praktiken.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Arbete med att utveckla och driva utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
- Erfarenheter av både normativ/konceptuell och deskriptiv/empirisk forskning inom området riskhantering och/eller förmågebedömningar.

Övriga meriter

- Erfarenheter av forskning- och utvecklingsarbete som berör förmågebedömning kopplat till räddningstjänst och civil krisberedskap.
- Erfarenheter av undervisning och kurskoordinering från kurser inom området riskanalys, riskhantering och krisberedskap.
- Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än där man ska verka.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen:
https://lu.varbi.com/what:job/jobID:415817/?lang=se

 

*****************************************************************

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Universitetslektor i Träningens Biomedicin

Universitetslektor i Träningens Biomedicin

27 januari 2022

27 januari 2022

Biträdande universitetslektor i estetik

Biträdande universitetslektor i estetik

26 januari 2022

1-2 postdoktorer i ekonomisk historia

1-2 postdoktorer i ekonomisk historia

26 januari 2022