Biträdande universitetslektor i Tillämpad fysik

Biträdande universitetslektor i Tillämpad fysik

Arbetsbeskrivning

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Biträdande universitetslektor i Tillämpad fysik. 

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor kommer att bestå i att forska på och utveckla mjuka konstgjorda muskler baserade på elektroaktiva polymerer och textila aktuatorer. Dessa textila aktuatorer kan vara baserade på enstaka elektroaktiva garn eller tyger. I anställningen ingår också att integrera textilmanövreringsorganen i olika textilkonstruktioner och elektroaktiva bärbara anordningar.

Vid avdelningen undervisar vi inom flera kurser på civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik, Teknisk biologi och Medicinsk teknik, t ex i elektrokemi, biosensorteknologi, elektronik och mätteknik. Innehavaren av anställningen ska så småningom ta över kursansvar för en eller flera av dessa kurser.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vi söker någon som har en doktorsexamen i elektrokemi. Ett krav för anställning är erfarenhet av konjugerade polymerer, konjugerade polymeraktuatorer, textilaktuatorer och smarta textilier. Särskilt meriterande är också att ha kunskaper inom tillämpad fysik, mekanik, eller robotik. Vi söker en person som är driven, kreativ, starkt självmotiverad och med utmärkta problemlösningsförmågor. Innehavaren av anställningen ska kunna arbeta effektivt både individuellt och tillsammans med andra forskare i ett tvärvetenskapligt team, ha en mycket god kommunikationsförmåga och mycket goda kunskaper i engelska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

För anställningen krävs erfarenhet av att undervisa och att vara handledare i laborationer och projektarbeten, så kallade CDIO-kurser, inom elektrokemi, biosensorteknologi, elektronik och mätteknik eller likvärdig erfarenhet.

Innehavaren av anställningen ska ha mycket goda kunskaper i engelska.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor
Flertalet av våra biträdande universitetslektorer inom Institutionen för fysik, kemi och biologi är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14012&rmlang=SE


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 augusti 2020
  • Ansök senast: 1 september 2020

Liknande jobb


15 januari 2021