Bostad Först söker CM

Bostad Först söker CM

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.” Att jag genom Bostad Först fått egen lägenhet betyder för mig att jag kan känna mig respekterad som person och att jag har en trygghet som jag inte sett skymten av på över 10 år.

Det är först nu som jag kan ta itu med mina andra problem. Det känns som att livet fått mer mening” (citat brukare i Bostad Först)

Vill du arbeta med deltagarstyrt flexibelt stöd utan tvång och fostran? Bostad Först söker dig som vill arbeta i en verksamhet under ständig utveckling, som utmanar traditionella metoder och förhållningssätt. Här ingår du i ett team med kompetenta och engagerade kollegor som trivs på jobbet. Här ser vi goda och hållbara resultat för en målgrupp som levt i långvarig hemlöshet. 

Arbetsplatsbeskrivning
Socialtjänstavdelningen är en del av Stockholms stads socialförvaltning. I socialtjänstavdelningen ingår stadsövergripande verksamheter som vänder sig direkt till medborgarna. I huvudsak jourer, uppsökande och rådgivande verksamheter. I avdelningen ingår även verksamheter som säljer sina tjänster främst dygnetruntvård för barn, ungdomar och vuxna. Avdelningens ledord är resultat, evidens, samverkan och analys.

Boende- och behandlingsenheten är en del av socialtjänstavdelningen och är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser för vuxna med missbruks- och/eller psykosociala problem. Enheten omfattar verksamheter som akutboenden, skyddat boende för kvinnor med missbruk, stödboenden, tillnyktring och förlängd avgiftning, boendestöd samt familjevård.

Sedan 1 juni 2016 är Bostad Först en verksamhet inom Boende- och behandlingsenheten. Resultaten är hittills goda med hög kvarboendegrad och nöjda brukare. Antalet brukare har sedan 2016 utökats från 25 till ca 110 och kommer fortsätta öka i enlighet med uppdrag från socialnämnden.

Bostad först är en modell som bygger på att bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att individer ska ha möjlighet att hantera olika livsproblem. I Bostad Först erbjuds personer i långvarig hemlöshet med komplex problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa, en egen lägenhet samt individuellt anpassade stödinsatser. Målsättningen är att brukaren ska komma ur hemlösheten och uppleva en förbättrad livskvalitet. Bostad Först tar emot uppdrag från alla stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa. Idag består Bostad Först av 16 CM, två gruppledare, två Peer Support och en chef. Verksamheten är samlokaliserad och samorganiserad med FoT, Försöks- och träningslägenheter.

Arbetsbeskrivning
Som Case manager, CM, i Bostad Först är din uppgift att kartlägga och göra tillgängligt det stöd och de resurser som brukaren har behov av, samtidigt som du själv ger praktiskt stöd, bland annat i bostaden. För att lyckas med det behöver du vara flexibel, ha mycket god samarbets- och initiativförmåga samt självständigt kunna planera, genomföra och följa upp insatser.

En av de principer som Bostad först bygger på är harm reduction, vilket i sammanhanget innebär att du stödjer brukaren i att hitta strategier att hantera och lindra negativa konsekvenser av missbruk i syfte att möjliggöra kvarboende i lägenhet. Du har förmåga att ge omfattande stöd utan att ge avkall på brukarens rätt till självbestämmande eller ta över ansvaret för brukarens liv. Du tror på att förändring är möjlig, och kan förmedla lugn och en positiv känsla till brukare även under svåra omständigheter. I arbetet med att stödja brukaren att hitta strategier och möjligheter och vid upprättandet av genomförandeplaner är MI och LAB rådande förhållningssätt. För att lyckas i ditt arbete behöver du upprätta god samverkan och samarbete med olika vårdgivare, hyresvärdar, mfl.

Brukarinflytande är en annan central princip i Bostad först, varför du bör ha intresse för att tillsammans med dina kollegor utveckla arbetssätt som främjar brukarnas inflytande såväl på individ- som på gruppnivå. Som CM arbetar du i viss utsträckning med gruppverksamhet i vår öppna verksamhet.

Bostad Först inom Socialförvaltningen är en verksamhet under utveckling, utökning och utvärdering vilket kräver att du är flexibel och öppen för förändring. Som CM i Bostad Först förväntas du vara delaktig i utvecklingsarbetet och ha en förståelse för vad det innebär att arbeta i en verksamhet under ständig utveckling och utökning. 

Kvalifikationer
Utbildning krävs:

Tjänsten kräver socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. CM-utbildning är meriterande.

Nödvändiga kunskaper:

-Kunskap om missbruk och beroende, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar
-Kunskap om lagar och regler som styr kommuners och regioners insatser för målgruppen
-Kunskap om dokumentation samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Erfarenhet krävs:

-Erfarenhet av arbete med målgruppen
-Erfarenhet och intresse av samsjuklighet
-Erfarenhet från socialtjänsten
-Erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer som är relevanta för målgruppen             

Som CM i Bostad Först krävs att du har personlig mognad, att du är självgående samtidigt som du har ett nära samarbete i CM-teamet, där du får stöd och där ni tar del av varandras kompetenser för att ge brukarna bästa möjliga stöd.

Att arbeta som CM i Bostad Först ställer krav på flexibilitet och uthållighet samt förmåga till egna initiativ. CM-arbetet utgår från alliansen med brukaren vilket ställer höga krav på empatisk förmåga och förmåga att skapa allians. Rollen som CM ställer höga krav på struktur och samarbetsförmåga då du ofta blir "spindeln i nätet". Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt
CM arbetar måndag till fredag, kontorstid. Lägenheterna i Bostad Först är spridda över hela staden, vilket även olika samarbetspartners är, så arbetet kräver att CM rör sig mellan många olika adresser med kollektivtrafik.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ninja Larsson
0850844474

Sammanfattning

Besöksadress

Högbergsgatan 31 b
None

Postadress

Högbergsgatan 31 b
Stockholm, 11620

Liknande jobb


Boendestödjare, timvikariat

Boendestödjare, timvikariat

12 juni 2021

Boendestödjare

Boendestödjare

11 juni 2021

Boendecoach - vägledare inom bostadssök

Boendecoach - vägledare inom bostadssök

11 juni 2021