BRINNER DU FÖR UNGAS MÖJLIGHETER TILL MENINGSFULL FRITID OCH KULTUR?

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stadsmission arbetar för en mänskligare stad -för alla!
Vi verkar inom tre områden; Social verksamhet, Sociala företag och Utbildning.Beskrivning

Vill du skapa förutsättningar för unga att själva forma angelägna och nyskapande fritids- och kulturaktiviteter?

Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet av att arbeta bland barn och unga i Stockholm, bl.

a. genom att bedriva kolloverksamhet och öppen verksamhet men också genom kvalificerat hälso- och rättighetsarbete. Sedan 2010 driver vi också fritidsgårdar på entreprenad. Vi menar att ungas möjligheter att vara delaktiga, komma till tals och forma sin egen framtid inte får vara beroende av bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.

Stockholms Stadsmission söker nu en driven och initiativrik Verksamhetschef för att leda och utveckla vår fritidsverksamhet. Uppdraget omfattar ansvar för samtliga fritidsgårdar som drivs på entreprenad (i dagsläget tre stycken), övergripande ansvar för all kollo- och lägerverksamhet, samt ansvar för Stockholms Stadsmissions deltagande i festivaler och evenemang som riktar sig till unga.Syftet med verksamheten att stärka ungas identitetsutveckling och skapa förutsättningar för ökad egenmakt och tilltro till egna resurser, men också att skapa förutsättningar för unga att vara delaktiga i att forma angelägna och nyskapande fritids- och kulturaktiviteter, som utgår från den unges erfarenheter, förmågor och behov.

Uppdraget ställer stora kvar på din förmåga att balansera de formella krav som ställs på verksamheten från huvudman/externa uppdragsgivare och samtidigt verka i en anda av kreativitet och socialt entreprenörskap för de delar av verksamheten där Stockholms Stadsmission arbetar i egen regi. Det är också viktigt att du brinner för ungas rätt till delaktighet och inflytande och att du aktivt vill arbeta för att skapa sådana möjligheter.

De unga vi möter har ofta egna erfarenheter av segregation, socioekonomisk utsatthet och ojämlikhet. Det är därför också av vikt att du är intresserad av samhällsfrågor, är insatt i relevant lagstiftning och har god förmåga att samverka med andra organisationer/aktörer för att bidra till lösningar.Arbetsuppgifter

Du rapporterar till Socialchef för offentligfinansierad verksamhet Jonas Rydberg och ingår i det sociala verksamhetsområdets chefskollegium.

Som Verksamhetschef Fritid är ditt huvudsakliga uppdrag:

- Övergripande resultat- och personalansvar för Fritidsverksamhet, i enlighet med avtal med extern huvudman
- Säkerställa flerårig finansiering för verksamhet, med fokus på en utbyggnad av läger- och kolloverksamhet och expansion av fritidsgårdsverksamhet
- Ansvara för att utveckla och följa upp innovativa former för ungas delaktighet/inflytande i att forma angelägna och nyskapande fritids- och kulturaktiviteter.

Kvalifikationer

Vi har som krav att du är väl förankrad i Stockholms Stadsmissions bärande idéer och värdegrund. Dessutom vill vi att du har:

Lämplig eftergymnasial utbildning,      såsom fritidsledare, fritidspedagog eller motsvarande.

- Minst 3 års erfarenhet i arbetsledande ställning inom fritids- eller kultursektorn, inklusive erfarenhet av resultatansvar och arbete med systematiskt kvalitetsarbete
- Gedigen erfarenhet av mångfaldsfrågor
- Erfarenhet av och starkt intresse för frågor som rör barn- och ungas rättigheter. Erfarenhet av socialt arbete/rättighetsbaserat arbete är meriterande.
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person ser vi gärna att du är engagerad, initiativrik och ansvarstagande. Stockholms Stadsmission ser mångfald som en tillgång.
- Erfarenhet av arbete inom idéburen sektor är meriterande.

Villkor

Tjänsten är 100 %. Viss tjänstgöring kvällstid/helgtid förekommer.

Stockholms Stadsmission tillämpar Arbetsgivaralliansens kollektivavtal för Vård och Omsorg. Provanställning tillämpas i 6 månader.

Stockholms Stadsmission är en ideell förening, fristående från stat, kommun och kyrka. Tillsammans med ca 300 medarbetare engageras ca 600 personer som volontärer.

Stockholms Stadsmission eftersträvar jämlikhet, jämställdhet och mångfald på vår arbetsplats och ser gärna sökande med alla möjliga bakgrunder och förutsättningar.

Vi undanber oss vänligen kontakt med ytterligare försäljare av jobbannonser då vi redan har upphandlade avtal.

Kontaktpersoner på detta företaget

Miguel Bonett
0704256621
Jonas Rydberg, Socialchef
08 68 42 30 71

Sammanfattning

Besöksadress

Box 47073
None

Postadress

Box 47073
Stockholm, 10074

Liknande jobb


Fritidsgårdschef

Fritidsgårdschef

8 juni 2020

Enhetschef Björndammen

27 september 2010