Business Controller/Administrativ chef

Arbetsbeskrivning

Business Control innefattande
Medverkan i affärsutveckling samt planering, styrning och uppföljning av affärsenheten.
Support genom tillförlitliga affärsrelaterade/ekonomiska analyser av verksamheten.
Säkring av adekvata interna kontroll och styrsystem/processer (internal control).
Processerna avs ekonomisk planering, styrning och kontroll innefattande rapportering, uppföljning, utvärdering och analys av budgets, planer, prognoser och bokslut. Koncernredovisning och rapportering, produktkalkylering, lagervärdering, kostnads- intäktsanalys och investeringsuppföljning.
Ekonomisk information/rådgivning samt utveckling av ekonomiska styrsystem/rutiner.
Redovisnings- och bokslutsprocessen innefattande affärsredovisning/extern- och internredovisning, löpande redovisning/huvudbok, kund- och leverantörsreskontra, anläggningsregister.
Årsredovisning och deklarationer, kontakter med revisorer och myndigheter
Systemägaransvar för affärssystemets ekonomidel (20-hundra). Planer finns att byta till Micrososft Dynamix.
Finansiering innefattande:
Kort- och långsiktig finansiering, likviditet och betalningar
Finansredovisning/rapportering, valuta-exponering/terminskontrakt
Administration innefattande:
Personal- och löneadministration
Reception/växel/post, allmän kontors- och adm service.
Befogenheter:
Attesträtt enligt företagets attestrutin för avdelningschef. Attesträtt för VD:s åtagande samt för VD vid dennes frånvaro.
Budget- och resultatansvar:
Eget avdelningsresultat (kostnader/verksamhet) samt gemensamt ansvar för företagets utveckling och resultat.
Personalansvar:
Ansvar för personal inom ekonomi/PA/adm.
Rapporteringsansvar:
Rapportering sker till företagets VD samt till affärsområdescontroller och koncernekonomi.
Utbildning:
Civilekonomexamen eller motsvarande inhämtad kunskap.
Tidigare erfarenhet:
Flerårig dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete inom ekonomi/PA i ledande befattning.
Kunskaper och färdigheter:
Mycket goda kunskaper och förståelse för ekonomisk planering, styrning och kontroll i industriell miljö med koncerntillhörighet samt goda kunskaper i personaladministration.
Språkkunskaper:
Mycket goda kunskaper i engelska, som är koncernspråk.
Personliga egenskaper:
Samarbets- och organisationsförmåga, personlig integritet och analytiskt tänkande är viktiga egenskaper för befattningen.

Artiklar i detta ämnet

  1. Samverkan fack och arbetsgivare

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Gunnebo Gateway AB MOTALA
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Enligt avtal, marknadsmässig lön

Besöksadress

Skogvaktaregatan 3
None

Postadress

BOX 346
MOTALA, 59124

Liknande jobb


COO Poster Store (fastgrowing e-commerce)

COO Poster Store (fastgrowing e-commerce)

8 augusti 2020

Björnboda-Sörgårdsskolan söker Administrativ chef

Björnboda-Sörgårdsskolan söker Administrativ chef

4 augusti 2020

Administrativ chef

Administrativ chef

2 augusti 2020