Chef för Enheten för landsbygdsutveckling

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 180 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.


Uppsala län har en levande landsbygd med en större andel av befolkningen landsbygdsboende än något annat län. Länsstyrelsen verkar för en levande landsbygd med hållbara och konkurrenskraftiga näringar. Enheten för landsbygdsutveckling ansvarar för frågor kopplade till landsbygdsutveckling, lantbruk och fiske. Enheten för landsbygdsutveckling administrerar Landsbygds- och Fiskeriprogrammets stöd till företagare verksamma på landsbygd. På enheten arbetar ett 15-tal medarbetare. 

Arbetsuppgifter
Arbetet som chef för Enheten för landsbygdsutveckling är stimulerande och utvecklande, med många kontakter, lokalt, regionalt och nationellt. Även EU-nivån är starkt närvarande i verksamheten. Du möter enskilda landsbygdsföretagare och samverkar med övriga aktörer verksamma inom lantbruks-, fiske- och landsbygdsektorn. Chefen för Enheten för landsbygdsutveckling ansvarar för samordning, planering och utveckling av såväl verksamhet som medarbetare. Som chef för Enheten för landsbygdsutveckling ansvarar du för att representera myndigheten i landsbygds-, fiske- och lantbruksfrågor såväl internt som externt. Du har även ett samordningsansvar inom myndigheten som innefattar dessa frågor samt för jordbruksenheten och veterinärenheten. Chefen för Enheten för landsbygdsutveckling ingår i myndighetens ledningsgrupp.


Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning med inriktning på enhetens område eller har på annat sätt tillgodogjort dig likartad kompetens. Du har chefserfarenhet och är van att leda medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål. Du är utåtriktad och har erfarenhet av att företräda det område du ansvarar för. Du är engagerad, tydlig, strukturerad och har hög integritet.  Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta inom lantbruk eller med Landsbygdsprogrammet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av statlig eller annan offentlig förvaltning.

Arbetsuppgifterna ställer höga krav på god samarbetsförmåga vilket gör att vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga kompetens.

Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbetsfält. Du får en tillsvidareanställning med ett tidsbegränsade chefsförordnanden. Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats i Uppsala som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering med lika möjligheter för alla.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.

Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Diarienummer: 112-3625-15

Sista dag för ansökan är 9 augusti 2015

Kontaktpersoner på detta företaget

Christer Segerström, Chefsjurist
010-223 33 41
Annette Hallin, Diarieansvarig
010-223 32 63
Susanne  Ekström, ST
010-223 32 41
Erika Rydgren, SACO
010-223 33 37
Peter Huotila, Samhällsutvecklingsdirektör
010-223 32 68
Åsa Norling Staland, Enhetschef
010-223 33 16
Erika Frenning, Verksamhetsledare
010-223 32 79
Kristina Jansson, Enhetschef
010-223 32 73
Marie Dartgard, Länsveterinär
010-223 32 34
Lina Ploug, Särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor
010-223 34 01

Sammanfattning

Besöksadress

Besöksadress, Hamnesplanaden 3, Uppsala
None

Postadress

Hamnesplanaden 3
Uppsala, 75186

Liknande jobb


Avdelningschef, Landsbygdsavdelningen

27 mars 2009